Opmerkelijk: Vrouw in Nieuw-Zeeland tracht vriend aan te klagen voor gemiste vlucht

Een vrouw in Nieuw-Zeeland probeerde haar ex-vriend aan te klagen, omdat hij haar niet naar het vliegveld bracht, waardoor ze haar vlucht miste en extra kosten had. 

Ze beweerde bij het Geschil Tribunaal dat hij een mondelinge belofte brak om haar te vervoeren en op haar honden te passen. De zaak werd echter afgewezen, omdat de tribunaal rechter oordeelde dat sociale afspraken tussen partners, vrienden of collega’s zelden juridisch kunnen worden afgedwongen, tenzij een duidelijke intentie tot een bindend contract is aangetoond. 

De vrouw toonde niet aan dat ze recht had op compensatie, aangezien de belofte binnen de context van hun vriendschap viel.

error: Kopiëren mag niet!