Bond Padieproducenten gaat prikactie voeren om uitbetaling financiële compensatie

Radjoe Bhikharie

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) neemt het minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)  en president Chandrikapersad Santokhi zeer kwalijk dat zij zich niet hebben gehouden aan hun woord. De padieprijs compensatie heeft niet plaatsgevonden en boeren voelen zich beetgenomen. Sommigen hebben helemaal geen geloof meer dat de regering de beloofde financiële compensatie zal nakomen. 

BSP-voorzitter Radjoe Bhikharie zegt, dat ondanks dat het overgrote deel van de boeren “actie moe” is,, toch is besloten om middels prikacties de regering te herinneren aan de belofte. 

Volgende week woensdag 19 juni beginnen de prikacties en die  gaan volgens Bhikharie door totdat de gelden overgemaakt worden. 

Op dit moment vindt de padieinzaai plaats waardoor de boeren zich niet daarvan kunnen onttrekken. De actie is daarom daarop afgestemd. De factor tijd is erg belangrijk in de rijstteelt, omdat als je buiten de inzaaiperiode achter raakt, de gevolgen ernstig zijn. Het actiemodel kan na de inzaaiperiode ook wijzigingen ondergaan. In elk geval zullen die doorgaan totdat de laatste boer is uitbetaald, zegt Bhikharie.

Offers om in te zaaien

Ondanks de lage opkoopprijs zijn boeren steeds door middel van offers in staat om in te zaaien, weliswaar niet optimaal, in de hoop bij de volgende oogsten een betere prijs te krijgen. Het ontbreken van garantieprijzen zorgt ervoor dat boeren steeds een prijs wordt opgedrongen. Er bestaat een decreet uit de jaren ‘80 dat handelt over richtprijzen, echter hebben volksvertegenwoordigers die zelf uit de rijstsector komen, nimmer werk ervan gemaakt om die tot wet te verheffen. Boeren zouden daarmee voor wat betreft de opkoopprijs van padie wettelijk zijn beschermd. 

Het niet uitbetalen van de beloofde financiële compensatie aan padieboeren zal naar wat Bhikharie zegt te vernemen, verregaande politieke gevolgen met zich meebrengen voor de zittende VHP-regering. 

Boeren geven aan de houding van LVV-minister Sewdien en president Santokhi niet te accepteren is. De BSP-voorzitter zegt dat het doet denken aan de president die de Guyanezen visvergunningen had toegezegd, om later te verklaren dat er niks was beloofd.  

“Wij houden ons hart vast dat de minister straks ook hetzelfde kan verklaren, dat hij nimmer compensatie aan de Surinaamse padieboeren heeft toegezegd”, aldus Radjoe Bhikharie. 

SS

error: Kopiëren mag niet!