Dagblad Suriname webpoll: Stroomprijsverhoging en energiebesparing

De recente stroomprijsverhoging heeft geleid tot bezorgdheid over de impact op huishoudens en bedrijven. Om te peilen hoe inwoners hierop reageren, heeft Dagblad Suriname een webpoll gehouden met de vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat u energiebesparende maatregelen gaat nemen als reactie op de stroomprijsverhoging?”

De resultaten zijn bemoedigend: 59% van de respondenten geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat ze energiebesparende maatregelen zullen nemen. Dit suggereert dat een aanzienlijk deel van de bevolking zich bewust is van de noodzaak om energie te besparen en bereid is om stappen te ondernemen om hun elektriciteitsrekening te verlagen.

24% van de respondenten geeft aan, dat het mogelijk is dat ze energiebesparende maatregelen zullen nemen, terwijl 17% aangaf dat het onwaarschijnlijk is. Dit suggereert dat er nog een aanzienlijke groep is die niet zeker weet of ze maatregelen zullen nemen, of die niet gelooft dat het een significante impact zal hebben.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!