Hypertensie Bewustwordingsmaand mei ter bevordering gezondheid en welzijn patiënten

In verband met de Hypertension Awareness Month mei , zal een programma van start gaan ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van patiënten, aldus dr. Ritesh Dhanpat, onderdirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid. 

“Het doel van deze maand is het vergroten van het bewustzijn over hypertensie en de impact ervan op de gezondheid van de patiënten. Mensen zullen merken dat de verpleegkundigen op de poli, meer betrokken zullen worden bij informeren en begeleiden van de patiënten. Uit onderzoek is gebleken dat door taakdelegatie de arts zich beter kan concentreren op complexere gevallen, anderzijds zijn de 1 op 1 sessies met de verpleegkundige of poli-personeel veel effectiever, omdat de patiënt zich makkelijker voelt en alle vragen kan stellen, zelfs vragen die ze nooit aan de arts zouden stellen. Hierdoor wordt de boodschap van een gezonde leefstijl beter ontvangen en begrepen”, aldus dr. Dhanpat. 

Dit programma wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid. Daarom is de samenwerking van belang voor een positieve impact te hebben op de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel, stelt de onderdirecteur van Volksgezondheid.

Hij zegt ook dat er een samenwerking is met Telesur die zal ondersteunen door sms-berichten te sturen naar de gemeenschap om mensen te mobiliseren om hun bloeddruk bij de huisarts te gaan meten. De mensen wordt aangeraden dat ze hun bloeddruk laten meten conform de nieuwe Hearts protocollen. “Dat betekent”, aldus dr. Dhanpat, “dat de huisarts ook de resultaten van de metingen dient vast te leggen in het Redcap systeem dat wordt gebruikt voor real-time monitoring van het initiatief.”

Hearts is overigens een acronym dat staat voor H = Healthy lifestyle, 

E = evidenced based treatment protocol, A = Access to medicine and technology, R = Risk assessment based management, T = Team based taskshifting en S = Systems for monitoring

“We zijn in Suriname, gelet ook op de beperkte financiële middelen, een samenwerking aangegaan met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI). Hierbij ondersteunen het MWI en de AdeKUS ons met de monitoring van dit initiatief. We hebben gekozen voor een webbased systeem, dat real-time informatie verzamelt, die direct beschikbaar is om geanalyseerd te worden. Er is een overeenkomst tussen diverse actoren getekend, waardoor de data alleen ingezien kunnen worden door het MWI. Het MWI produceert maandelijks rapportages voor het ministerie. De dienstverleners kunnen hun prestaties op hun dashboard volgen. De PAHO, Pan American Health Organization) heeft een 17-tal drivers aanbevolen die ook in het systeem en dashboard te zien zijn”, aldus dr. Dhanpat.

Men heeft met onderzoek van vele jaren in het buitenland calculators ontwikkeld waarmee men dus het risico op een hartinfarct of beroerte kan berekenen. Dr. Dhanpat: “Indien bijvoorbeeld het risico wordt berekend en dat komt uit op 15%, dan betekent het dat 15 personen uit de 100 met dezelfde risico’s als de persoon in kwestie binnen 10 jaren een hartinfarct of beroerte zal meemaken. En zo kunnen de berekende risico’s steeds hoger uitvallen. Bij dit initiatief worden ook deze risico’s geregeld berekend, en men kan dit vernemen van de artsen of assistenten. Op basis van de uitslag krijgt men gerichte adviezen en soms ook behandeling met cholesterolverlagers en intensievere begeleiding bij de bloeddruk en andere risicofactoren waaronder roken, obesitas, ongezonde voeding.”

CS

error: Kopiëren mag niet!