Huurders worden geconfronteerd met forse huurverhogingen – Wat zegt de wet?

In Suriname worden huurders soms geconfronteerd met plotselinge en aanzienlijke huurverhogingen, zoals de huurder van een woning  in Paramaribo-Noord die binnenkort SRD 1.000 meer moet gaan ophoesten voor de huur van zijn woning.

Hoewel hij in staat is om het verhoogde huurbedrag te betalen, maakt hij zich toch zorgen over dit probleem van praktisch jaarlijks terugkerende huurverhogingen, vooral als de verhuurder niet kan onderbouwen waarom er een verhoging wordt ingevoerd.

Volgens de Huurwet Woonruimte van 2020 kan de huurprijs van woonruimte op verzoek van de huurder of verhuurder worden gewijzigd, met de voorwaarde dat dit niet binnen een jaar na het sluiten van het huurcontract gebeurt. Als de huurder niet instemt met het voorstel tot wijziging van de huurprijs, kan hij binnen twee weken bezwaar maken bij de verhuurder. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de huurder of verhuurder tot een maand na kennisgeving de Huurcommissie schriftelijk verzoeken om advies over de juistheid en redelijkheid van het voorstel en de hoogte van de huurprijs.

Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet minstens 3 maanden voor de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk aan de huurder worden gedaan. In dit voorstel moeten de geldende huurprijs, het percentage of bedrag van de wijziging, de voorgestelde huurprijs, de voorgestelde ingangsdatum en de gronden voor de voorgestelde wijziging worden vermeld.

Er bestaat een Huurcommissie in Paramaribo, die in 2020 in het leven is geroepen. De commissie bestaat tenminste uit drie leden, waarvan een de voorzitter is. De leden van de Huurcommissie worden door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) voor een termijn van 5 jaar benoemd.

Toch blijkt dat velen in de samenleving niet op de hoogte zijn van deze wet en eigenlijk niet weten hoe de wet zowel de huurder als verhuurder beschermt.

SK

error: Kopiëren mag niet!