NDP installeert landelijk jongerenbesturen 

De NDP heeft in stad en district jongerenbesturen geïnstalleerd. In april zijn in diverse districten en de desbetreffende subafdelingen jongeren aangesteld om het politiek werk van de partij te trekken. In het district Saramacca en Coronie, in alle vijf ressorten van het district Nickerie, in de ressorten Para-Oost, Para-Zuid en Para-Noord zijn jongeren belast met het werk. Ook voor Paramaribo zijn de besturen in de ressorten Livorno, Beekhuizen, Centrum, Pontbuiten en Latour een feit. 

De NDP stelt dat het duidelijk wenst te maken, dat het wanbeleid van de regering onder leiding van president Chan Santokhi, niet langer wordt getolereerd.  In een onlangs in de Assemblee aangeboden Motie van Wantrouwen zijn de motieven verwoord. De NDP-fractie heeft duidelijk gemaakt dat het volk niet langer lijdend zal toezien dat zij onder dit regime verder verarmd. Dit terwijl corruptie faciliterend beleid en het “friends and family” beleid ongestoord voortgang vindt. Het wanbeleid van de regering heeft juist ertoe geleid dat de criminaliteit is toegenomen. 

De motie, die verstrekkende gevolgen kan hebben, roept de regering op om haar mandaat terug te geven aan het volk en terstond verkiezingen uit te schrijven. 

De NDP wordt momenteel geleid door waarnemend voorzitter Ramon Abrahams. Sinds de vlucht van partijvoorzitter Desi Bouterse, na diens veroordeling in het Decembermoorden strafproces, is het politiek werk van de NDP beduidend toegenomen. De NDP maakt zich net als andere politieke partijen op voor de verkiezingen volgend jaar mei.

error: Kopiëren mag niet!