LVV-minister Sewdien verwacht 35.000 hectare inzaai aankomend seizoen

Landbouw-minister Parmanand Sewdien verwacht bij de aankomende padieinzaai, die op 1 mei begint, in totaal 35.000 hectare in te zaaien. De inzaaiperiode zal duren tot eind juni. Het afgelopen seizoen is er volgens hem 30.000 hectare ingezaaid. De bijkomende circa 5.000 hectare die de rijstsector dit inzaaiseizoen zal beplanten ligt in het gebied rond Wageningen. 

Minister Sewdien sprak zaterdagavond tijdens de massameeting van de VHP in Nickerie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de afgelopen periode faciliterend opgetreden naar rijstboeren toe om de rijstarealen te Kaimanpolder en de Middenstandspolder, die jaren brak lagen, weer geschikt te maken om beplant te worden. Alle irrigatiekanalen naar deze polders toe zijn opgeschoond. Boeren hebben hun rijstarealen ondertussen bewerkt en bevloeid. Het wachten is op het moment dat volgens de waterkalender en de daaraan gekoppelde inzaaischema, gezaaid kan worden.

Bij het aankomend inzaaiseizoen heeft LVV in samenspraak met de 12 verschillenden waterschappen in Nickerie de zogeheten waterkalender geïntroduceerd. 

Waterkalender

Aan de waterkalender is  een inzaaischema gekoppeld voor de verschillende landbouwgebieden. De waterkalender is noodzakelijk om grote hoeveelheden irrigatiewater op bepaalde momenten naar de daarvoor uitgekozen polders te kanaliseren. Hierdoor zal er voldoende water voor alle boeren in dat specifiek gebied op hetzelfde moment beschikbaar zijn en kan volgens een vastgesteld inzaaischema, door alle boeren in betreffend gebied tegelijk worden ingezaaid.

Met de introductie van de waterkalender wordt gestreefd naar een effectief en efficiënt gebruik van beschikbaar irrigatiewater. 

Tijdens de inzaai vorig seizoen ontstonden er ernstige watertekorten voor boeren. Dit kwam doordat alle boeren in het rijstdistrict tegelijk wilden inzaaien, waardoor er mede door de droogte en gebrekkige aanvoer van irrigatiewater vanuit Wakay ernstige watertekorten ontstonden. Het beschikbare water in de irrigatiekanalen kon niet middels zwaartekracht de rijstarealen instromen. Boeren moesten daarvoor hun waterpompen inzetten, met als gevolg verhoogde kosten vanwege het brandstof gebruik. De kostprijs van de padieboer is daardoor behoorlijk gestegen. 

De opkoopprijs van padie die ze kregen aangeboden van de opkopers en rijstverwerkers is verre van toereikend om hun verhoogde productiekosten te dekken. Als compensatie voor hun verliezen zullen boeren door de overheid een financiële injectie ontvangen. Hoeveel die zal zijn is vooralsnog niet bekend. Onlangs is hiervoor de registratie van boeren afgerond.

Voldoende irrigatiewater

Met de introductie van de waterkalender en de daaraan gekoppelde inzaaischema voor de verschillende waterschappen zal bij de komende inzaai het irrigatiewater via waterkracht de rijstpolders bereiken. Volgens minister Sewdien is er voldoende irrigatiewater beschikbaar. Het pompgemaal te Wakay zal voldoende water kunnen pompen voor de rijstvelden aan de linkeroever van de Nickerierivier. Voor wat betreft de rijstvelden aan de rechteroever zal deze week gewerkt worden om het defect aan een van de waterpompen te herstellen.

Minister Sewdien zegt dat met de 35.000 hectare die de komende twee maanden zal worden ingezaaid, de rijstsector goed op weg is in het streven om een inzaai van 40.000 hectare te realiseren. Met twee seizoenen per jaar zal hiermee jaarlijks een rijstproductie gehaald kunnen worden die een exportwaarde vertegenwoordigt van USD 50 miljoen.       

SS

error: Kopiëren mag niet!