DNA-lid Kanapé pleit voor inzetten studentenartsen bij poi’s in rurale gebieden en binnenland

Het Assembleelid Obed Kanapé (ABOP/PL) pleit ervoor dat studentenartsen die in de afronding van hun medische studie zitten, worden ingezet bij poliklinieken in de rurale gebieden en het binnenland. Naast het opdoen van de nodige praktijkervaring, heeft het als voordeel dat de aankomende artsen bij het eventueel vestigen van een huisartsenpolikliniek zich ervan bewust zijn dat het land veel groter is dan alleen de kustvlakte. 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid had indertijd toen de kwestie van het terugsturen van Cubaanse artsen speelde, in het parlement gezegd dat er een programma zou worden gedraaid om studentenartsen in te zetten bij de diverse poliklinieken in het binnenland en elders in het land. Kanapé wil nu van de Volksgezondheid-minister weten hoe het met dit programma staat. Zal het nog worden gedraaid. 

Tijdens de debatten vorige week over de situatie in de gezondheidszorg in het land zei Kanapé dat het lijkt alsof alleen in de kustvlakte er zieke mensen zijn die medische zorg nodig hebben. Hij baseert zijn opmerking op basis van de vele huisartsenpolilkinieken in Paramaribo en Wanica. In de rurale gebieden en in het binnenland waar de bevolkingsdichtheid kleiner is, zijn er echter weinig of nauwelijks huisartsen poliklinieken.  

Vestigingsbeleid en artsenopleiding

Het huisartsen vestigingsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid moet volgens de parlementariër zich ook op de andere delen van het land richten dan alleen de kustvlakte. 

Kanapé pleit ook ervoor dat er meer studenten worden toegelaten tot de medische opleiding van de universiteit. De belangstelling onder studenten om zich voor de artsenopleiding in te schrijven is groot, doch er wordt een quotum gehanteerd bij het aantal toelatingen. 

De opmerking van Dew Sharman (VHP) dat de quotumkwestie bij de toelating van medische studenten altijd zo is geweest, geeft volgens Kanapé aan de verkeerde grondhouding die men heeft aangenomen als het gaat om de opleiding van medici. Dat zaken altijd zo zijn geweest is voor hem geen valide argument om niet ernaar toe te werken dat er meer studenten tot de medische opleiding worden toegelaten. Als er meer docenten bij moeten komen dan dient het beleid daar naartoe te werken. Indien gezondheidszorg prioriteit is, dan zou dat volgens het assembleelid ook moeten blijken uit de aantallen studenten die tot de artsenopleiding worden toegelaten. 

SS

error: Kopiëren mag niet!