Webpeiling Dagblad Suriname ontvouwt beoordeling criminaliteitsgraad 

In een recente webpeiling uitgevoerd door Dagblad Suriname, hebben burgers hun perceptie van de criminaliteitsgraad in hun omgeving gedeeld. 

Onder de 2.366 respondenten beschouwt een derde (33%, 782 stemmen) de criminaliteitsgraad als gemiddeld. Daarnaast vindt ongeveer 22% (519 stemmen) het criminaliteitsniveau laag, terwijl een sombere 18% (435 stemmen) de situatie als zeer hoog omschrijft. 

De beoordeling “hoog” werd door 17% (399 stemmen) van de deelnemers gekozen, en de minste zorg, aangegeven met “zeer laag”, werd door 10% (231 stemmen) van de respondenten gemeld. 

De resultaten van deze peiling brengen een gemengd beeld naar voren over de veiligheidsperceptie onder de inwoners van Suriname en benadrukken de noodzaak voor voortdurende aandacht en inspanningen om de criminaliteit te adresseren.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!