Motie oppositie vraagt DNA vertrouwen op te zeggen in Volksgezondheid beleid regering

De totale oppositie (NDP, BEP en NPS) heeft in een ingediende motie het parlement opgeroepen het vertrouwen op te zeggen in het beleid van de regering met betrekking tot de volksgezondheid. Het beleid van de gezondheidszorg noemt ze desastreus en dient onmiddellijk omgebogen te worden. De regering wordt opgeroepen voldoende middelen te alloceren voor de financiering van de gezondheidszorg en de beloning c.q. koopkrachtversterking van specialistisch kader en gezondheidswerkers. 

De motie van de oppositie werd dinsdagmiddag tijdens de debatten in het parlement ingediend. Het parlement was in vergadering bijeen, uitgeschreven om speciaal te debatteren over de situatie met betrekking tot de veiligheid, de gezondheidszorg en stroomtarieven. 

In de ingediende motie wordt de regering opgeroepen middels dialoog het beleid ter verbetering van de gezondheidszorg ten uitvoer te brengen. De regering dient er zorg voor te dragen, dat de verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten zonder onnodige kosten kan geschieden. Het gezamenlijk inkoopproces binnen de publieke instituten van de gezondheidszorg dient te worden versterkt, efficiënt en transparant te verlopen ter voorkoming van verspilling en overconsumptie. 

De regering wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar alle misstanden binnen de instituten, waaronder de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Staatsziekenfonds (SZF) en het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) en de nodige maatregelen te treffen indien er onregelmatigheden worden geconstateerd.

Er dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om het wegtrekken van medici en verplegend personeel een halt toe te roepen. De regering wordt opgeroepen een strategie uit te zetten om het tekort op te vangen.  

SS

error: Kopiëren mag niet!