Minister Nurmohamed: “Tolheffen is net een stuk belasting dat men betaalt voor de infrastructuur”

Volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is het heffen van tol een manier om financiën te genereren voor de infrastructuur in het land.

President Chandrikapersad Santokhi had op 11 januari een staatsbesluit ondertekend ter uitvoering van artikel 18a van de Wet Loonbelasting. Dit besluit heeft betrekking op de wijzigingen in de belastingtarieven en belastingvrije sommen. Een van de belangrijke punten uit het staatsbesluit is tolheffing. Hoewel het specifieke staatsbesluit niet direct over tolheffing spreekt, is het relevant omdat het verband houdt met belastingwetgeving en financiële maatregelen. De belastingtarieven worden gewijzigd voor loonbelasting. Het beschrijft de percentages die van toepassing zijn op verschillende inkomensniveaus. Het staatsbesluit trad in werking met ingang van 1 januari 2024. 

De redactie van Dagblad Suriname heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken benaderd over tolheffing. Volgens de bewindsman is tolheffen is net een stuk belasting dat men betaalt voor de infrastructuur. “Vanaf de onafhankelijkheid betaalt de staat Suriname geheel voor alles, zoals goten ophalen, vuilophaal en wegen aanleggen. Die cultuur is tot op heden gebleven.”

Nurmohamed: “Ik spring dan even naar Nederland. In Nederland betaal je voor alles in euro’s via de gemeenten. Los van belastingschaal. Dat betekent dat je het goed moet doen. Je betaalt aardig veel. De economie is niet hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. In Suriname is er een probleem. De infrastructuur is te uitgebreid, dus iedereen laten betalen voor deze infrastructuur is onbetaalbaar. Zo is de vraag beantwoordt over waarom je niet overal wel of niet tol kan heffen, omdat het geen zin gaat uitmaken als je tol betaalt door een paar mensen voor een heel dure constructie. Bij de grensrivieren Marowijnerivier en Corantijnrivier, wordt tol betaald voor het oversteken. Je moet voorzichtig zijn waar je tol heft. Bijvoorbeeld de bouw van een brug over de Surinamerivier lijkt mij niet realistisch om tol te heffen, omdat er discriminatie zou zijn. Tolheffen bij de Corantijnrivier is wel realistisch en billijk.”

Dagblad Suriname heeft enkele burgers gevraagd of zij het wel goed vinden dat tolheffing nodig is voor een bijdrage aan een betere infrastructuur. Alice K.: “Ik vind het heel goed als tolheffing wordt ingevoerd. Elke keer als ik met mijn ouders over de brug rijd, dan hebben we het hierover. Die tolhuisjes zijn er, snapt u. Zo kunnen die bruggen onderhouden worden. Weet u hoeveel auto’s over die brug gaan? Al vraag je per auto SRD 1 of SRD 2,50. We hoeven niet alles voor de staat te laten. Wij kunnen onze mening ook geven. Dit is best wel iets waarnaar gekeken kan worden.”

“Mensen gaan in het begin klagen, maar het moet wel schappelijk zijn voor ons”, aldus Alice. “Wij die over de bruggen rijden, kunnen door tol betalen meewerken eraan dat die bruggen onderhouden worden en ook de wegen. Om te beginnen bij de twee bruggen waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt door ons. Ik kan mij nog herinneren dat toen de bruggen in aanbouw waren, men het had over tolheffing. We waren allemaal in rep en roer, maar hoe dan ook, het zou wel voordelen brengen of het gaat voordelen brengen voor de staat. Ik ga wel mijn bijdrage leveren en ik zal heel blij zijn, ondanks de huidige economische situatie.”

Mevrouw Meriam, die een moeder is van 4 kinderen, ervaart hoe hard het leven in Suriname is geworden. Zij vindt ook dat tolheffen ook op zijn plaats is door het in te voeren: “Ja , ik ben de mening toegedaan dat tolheffen ingevoerd kan worden. Er moet heel goed gekeken worden naar opties om  gecontroleerd en eerlijk dit in te voeren. Er kan met een SRD 2,50 gestart worden. Ondanks dat wij letten op de centjes, vind ik dat wel schappelijk. Verder is het beter als er een samenwerking kan zijn met het Korps Politie Suriname, die met technologie de controle kan hebben en houden. Goede afspraken maken en ook boetes opleggen. Het moet niet alleen op papier vastgelegd worden, maar in de praktijk heel streng optreden.”

CS

error: Kopiëren mag niet!