Principe overeenkomst schuldherschikking met China al op 1 maart getekend

In december 2023 was er al een principeakkoord op stafniveau met de Eximbank van China bereikt over de herschikking van schulden aan deze crediteur. In het rapport van het Bureau voor de Staatsschuld over het vierde kwartaal van 2023 wordt gemeld, dat in december vorig jaar met de China Eximbank een Agreement In Principle (AIP) op technisch niveau was bereikt over de twee fasen schadebehandeling (flow en stock relief) wat vergelijkbaar is met de Club van Parijs crediteuren. 

De AIP op stafniveau werd op 1 maart getekend. Nu wordt gewerkt om de amendementen op de leenovereenkomsten af te ronden. Net als bij de Paris Club crediteuren wordt tegen het eind van 2024 nagegaan hoe de economische en fiscale situatie van Suriname zich ontwikkeld heeft, om tot overeenstemming te komen over hoe de stand van de schulden per 1 januari 2025 terug betaald moeten worden, aldus staat in het rapport van het Bureau voor de Staatsschuld dat op 6 maart dit jaar is uitgebracht.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking had voor het staatsbezoek van president Santokhi aan China op een persconferentie de indruk gewekt, dat tijdens het bezoek de overeenkomst voor schuldherschikking zou worden getekend. Dat zou het belangrijkste doel van het staatsbezoek zijn, althans die indruk was gewekt. Dat schijnt nu dus niet het geval te zijn. Wat volgens verklaringen van de minister wel is gebeurd, is dat de schuldherschikking op politiek niveau is afgetekend en herbevestigd. De formele ondertekening zal op korte termijn plaatsvinden, wordt nu gezegd.

Suriname heeft sinds 2021 een schuld bij China lopen van USD 540 miljoen. De herschikking van deze buitenlandse schuld is een van de laatste belangrijke hordes die nog genomen moet worden in het buitenlandse schuldherschikkingstraject volgens het IMF programma.

Het Bureau voor de Staatsschuld meldt overigens dat met de resterende particuliere externe crediteuren nu te goeder trouw wordt onderhandeld. Het gaat hierbij om de crediteuren Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ABN-AMRO, Credit Suisse en Israël Discount Bank. 

Het streven is om het hele herstructureringsproces met alle buitenlandse schuldeisers in 2025 volledig af te ronden.

(Foto: minister Ramdin en de Chinese minister van Financiën Lan Fo’an)

SS

error: Kopiëren mag niet!