Onzekerheid rondom schoolvervoer

Dagblad Suriname ontving vrijdag 19 april een bericht, dat het schoolvervoer lamgelegd is. Dit zorgde voor bezorgdheid onder leerkrachten en ouders wier kinderen afhankelijk zijn van het schoolvervoer. Ondanks pogingen om een reactie te krijgen van Antonius Poki, de voorzitter van de Bushouders in Suriname (OBS), is er vooralsnog geen reactie ontvangen.

De redactie heeft vernomen, dat sommige schoolbussen wel operationeel waren, waardoor de meeste scholen hun normale gang van zaken konden voortzetten. Toch doen geruchten de ronde over mogelijke acties van schoolvervoerders als de betalingen na vandaag, zaterdag 20 april, uitblijven. Op dit moment blijft het onduidelijk wanneer de kosten voor schoolvervoer zullen worden uitbetaald.

Het gebrek aan duidelijke communicatie vanuit betrokken partijen vergroot de onzekerheid onder ouders, maar ook leerkrachten. De redactie van Dagblad Suriname zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en verdere updates verstrekken zodra er meer informatie beschikbaar is.
SK

error: Kopiëren mag niet!