Alarmerende cijfers geestelijke gezondheid jongeren in Suriname

UNICEF en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hebben in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar het mentaal welzijn onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel, driekwart van de jongeren, te kampen heeft met stress en/of depressie. 

Verder toont onderzoek aan dat 28% van de jongeren tussen 10 en 19 jaar depressieve gevoelens ervaart en 33% te maken heeft met angststoornissen. 

Deze studie, uitgevoerd door studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en gebaseerd op de antwoorden van 1.166 respondenten van 56 scholen, wijst op een zorgwekkende trend in de geestelijke gezondheid bij jongeren in het land. Ondanks de hoge percentages depressie en angst, zoeken slechts weinigen hulp. Ook onder ouderen tussen 55 en 65 jaar is er een toenemende zorg omtrent geestelijke gezondheid.

Recent onderzoek belicht diverse onverwachte signalen die op depressie kunnen wijzen. Uit dit onderzoek, beoordeeld door dr. Smitha Bhandari, blijkt onder andere dat compulsieve winkelsessies, overmatig drinken en vergeetachtigheid indicatoren kunnen zijn van een onderliggende depressie. Personen die zich depressief voelen, zoeken soms troost in ‘retailtherapie’ of alcohol, maar dit levert slechts een tijdelijke opkikker op. 

Eveneens is overmatig internetgebruik, onverantwoord seksueel gedrag, rugpijn, en het aangaan van risico’s verbonden aan depressieve klachten. Bovendien kunnen roken en het verwaarlozen van persoonlijke verzorging wijzen op depressie. 

Studies tonen aan dat depressie significant gecorreleerd is met diverse gedragspatronen en fysieke klachten, waardoor het belang van vroegtijdige herkenning en behandeling wordt onderstreept. Door deze tekenen te identificeren, kunnen individuen de nodige stappen ondernemen om ondersteuning te zoeken en hun algemene welzijn te verbeteren.

error: Kopiëren mag niet!