Ergernis bij rijstboeren vanwege LVV-oproep zich opnieuw te registreren

Rijstboeren in Nickerie ergeren zich aan de oproep tot registratie door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Rijstboeren worden opgeroepen om zich vanaf gisteren, maandag 15 april, tot en met donderdag 19 april opnieuw te registreren bij hun respectieve ressortkantoren. 

Over de reden van de registratie staat in de bekendmaking van het ministerie “ten behoeve van de voorjaarsoogst 2024”. De oproep tot registratie heeft te maken met de toegezegde financiële ondersteuning van regeringswege aan rijstboeren voor de verhoogde productiekosten die dit seizoen zijn gemaakt. 

De beloofde financiële injectie aan de rijstsector werd een week geleden gedaan door president Santokhi tijdens een bijeenkomst met rijstboeren in Nickerie. Rijstboeren zeggen niet te snappen waarom ze zich opnieuw moeten registreren, omdat zij niet lang geleden zich al hebben geregistreerd om in aanmerking te komen voor kunstmest van de overheid. De gegevens die bij de huidige registratie dienen worden doorgegeven zijn dezelfde als die bij de kunstmestregistratie. 

Het gaat om dezelfde gegevens van het huidige seizoen, zoals het aantal hectare aan ingezaaide arealen. 

Momenteel is de padieoogst gaande, en zijn boeren druk in het veld bezig. Andere boeren zijn nu al bezig met de grondbewerking voor de volgende inzaai, en een ander deel zit nog met hun aanplant die nu in volle bloei staat en dus extra verzorging nodig heeft.  

De door de president beloofde financiële injectie aan de rijstsector, kwam na grote ontevredenheid onder rijstboeren over de “lage” padieopkoopprijs die opkopers en rijstverwerkers bieden. De aangeboden padieopkoopprijs ligt rond de SRD 792 (USD 22) per baal van 79 kilogram. De kostprijs van de rijstboeren ligt echter veel hoger, namelijk rond de SRD 1.004 per baal. Er is zelfs een kostprijscalculatie van rond de SRD 1.482.

Boeren hebben tijdens de inzaai dit seizoen vanwege gebrekkige wateraanvoer, zelf water moeten oppompen naar hun arealen om te kunnen inzaaien. Dit heeft enorme brandstofkosten met zich meegebracht. Naast het watertekort, zijn de oogstopbrengsten tijdens de huidige padieoogst ook teleurstellend laag. De lage oogstopbrengsten per hectare heeft te maken met de aanhoudende droogte van de afgelopen 6 tot 8 maanden. Door het droge weer heeft de padieaanplant zich niet goed kunnen ontwikkelen. 

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot de financiële ondersteuning van de overheid per boer zal zijn. 

SS

error: Kopiëren mag niet!