De invloed van ouders op toenemende geweld onder jongeren in Suriname

Recente ontwikkelingen in Suriname wijzen op een zorgwekkende stijging van geweld onder jongeren, wat zowel ouders als deskundigen en beleidsmakers grote zorgen baart. In dit klimaat van toenemend geweld is het cruciaal om de rol van ouderschap te onderzoeken als een potentiële factor bij het aanpakken van dit probleem.

Onderzoek toont aan, dat ouders een essentiële rol spelen bij het vormen van het gedrag van hun kinderen, met inbegrip van hun omgang met conflicten en geweld. De manier waarop ouders reageren op vechtende kinderen kan een diepgaand effect hebben op hoe hun kinderen geweld en conflict begrijpen en ermee omgaan, zowel thuis als op school en in andere sociale omgevingen.

Wanneer ouders conflicten op een constructieve manier aanpakken, door bijvoorbeeld het belang van communicatie, respect voor anderen en het oplossen van problemen zonder geweld te benadrukken, kunnen ze hun kinderen waardevolle vaardigheden aanleren om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Dit kan zich vertalen naar hoe kinderen zich gedragen op school, waar ze dezelfde principes van respect en geweldloosheid kunnen toepassen.

Aan de andere kant, als ouders geweld tolereren of zelfs aanmoedigen als een manier om conflicten op te lossen, leren ze hun kinderen dat geweld een aanvaardbare reactie is op problemen. Dit kan leiden tot agressief gedrag bij kinderen, zowel thuis als op school, wat kan bijdragen aan een algemene sfeer van geweld en onveiligheid op school.

Deskundigen benadrukken daarom het belang van bewustwording onder ouders over hun rol bij het vormen van het gedrag van hun kinderen, vooral gezien de stijgende trend van geweld onder jongeren. Door te investeren in een positieve opvoeding, gebaseerd op waarden van respect en geweldloosheid, kunnen ouders bijdragen aan het creëren van een veiligere en meer ondersteunende samenleving voor alle jongeren.

SK

error: Kopiëren mag niet!