Veiligheidsgevoelens onder burgers verschillen

Uit een recente peiling uitgevoerd door Dagblad Suriname via haar website www.dbsuriname.com, blijkt hoe Surinamers zich voelen over de veiligheid in hun woonomgeving. De online poll vroeg deelnemers naar hun gevoel van veiligheid, waarbij de antwoorden een breed spectrum aan sentimenten lieten zien.

Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de respondenten zich ‘meestal’ veilig voelt, met 35% van de stemmen, wat neerkomt op 446 individuen. ‘Soms’ kwam als tweede uit de bus met 21% (272 stemmen), gevolgd door ‘nooit’, dat opvallend genoeg 17% (222 stemmen) van de reacties verzamelde. 

De categorieën ‘zelden’ en ‘altijd’ veilig voelen, bleken het minst populair, met respectievelijk 10% (132 stemmen) en een niet gespecificeerd percentage voor ‘altijd’.

De peiling werpt licht op de perceptie van veiligheid onder Surinamers, waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking zich niet altijd beschermd voelt in hun eigen woonomgeving.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!