Hervormingen en vooruitgang in Suriname door IMF-programma

In maart kondigde de Suriname Economic Oversight Board (SEOB), een onafhankelijke instantie gericht op het monitoren van het IMF-programma in Suriname, belangrijke ontwikkelingen aan. Er is een duidelijke daling geconstateerd in de wisselkoersen en de jaarlijkse inflatie, hoewel de gemiddelde inflatie met 46% hoog blijft. Ook is er langzame economische groei, vooral in de bosbouw- en horecasectoren. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, worstelt Suriname met het behalen van bepaalde financiële doelstellingen door overheidsuitgaven.

De IMF-evaluatie rondde met succes de 5e beoordeling af onder de Extended Fund Facility (EFF), wat Suriname een uitbetaling van ongeveer USD 62 miljoen opleverde. Ondanks dat 63,2% van de IMF-maatregelen voltooid zijn, verlangt de SEOB meer aandacht voor het aanpakken van uitgestelde of niet gestarte maatregelen.

De SEOB beklemtoont de noodzaak van sterke overheidsinstituten voor duurzame ontwikkeling, met een focus op “Bestuur”. De invoering van de Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) maatregelen en een sterke monetaire autoriteit zijn belangrijk gebleken. 

Daarnaast worden transparantie en het versterken van het ministerie van Financiën en haar werkarmen benadrukt. De economische indicatoren wijzen op herstel, hoewel er uitdagingen blijven zoals het onder controle houden van de staatsschuld en het vinden van duurzame oplossingen voor economische bedrijvigheid en inflatie.

De SEOB pleit voor voortzetting van de hervormingen en benadrukt het belang van internationale samenwerking. Dit alles wijst op de intentie van Suriname om zijn economie te stabiliseren en te groeien, terwijl het investeringsklimaat verbetert door het bestrijden van corruptie en het stimuleren van transparantie.

error: Kopiëren mag niet!