Commotie onder bewoners Kabalebo over benoeming van een bestuurslid in het ressort 

In totaal is het bestuursressort Kabalebo zaterdag 13 april aangevuld met 10 nieuwe bestuursambtenaren. Maar, onder bewoners ontstond op social media de nodige commotie rond de benoeming van een persoon waarmee de districtscommissaris Josta Lewis een familierechtelijke band zou hebben. Beweerd wordt dat dat nieuwe bestuurslid binnen een heel kort tijdsbestek benoemd is van chauffeur tot districtssecretaris. 

De bewoners zijn van mening dat de taken van een districtssecretaris heel belangrijk zijn voor het gebied, Doorgaans is een districtssecretaris verantwoordelijk voor het verrichten van hele belangrijke taken zoals het beheren van administratieve taken en het coördineren van activiteiten binnen een bepaald district of regio. 

Districtscommissaris Lewis geeft te kennen aan de redactie van Dagblad Suriname, dat de benoeming van alle nieuwe leden rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat het proces niet van de ene op de andere dag is opgestart. 

Op vragen van de redactie over de duur van het proces geeft Lewis aan dat het proces standaard zo’n twee jaren duurt, vanwege de procedure bij het ministeries van Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling en Sport. 

De districtscommissaris zegt verder, dat alle benodigde documenten en voorwaarden zijn ingediend bij de ministeries die de documenten in behandeling moeten nemen.

error: Kopiëren mag niet!