Suriname’s economische status: Reflecties van Jim Bousaid

In het programma ‘Wel Geïnformeerd’ van Radio Tamara in Nederland deelde Jim Bousaid, oud-directeur van de Hakrinbank en voormalig president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, belangrijke inzichten over de huidige economische staat van Suriname. Hij verwees naar de SEOB (Suriname Economic Oversight Board), waarvan de gegevens uit het laatste rapport van februari dienden als basis voor de discussie.

Volgens Bousaid lijkt de politieke bemoeienis aanzienlijk toe te nemen naarmate de verkiezingsstrijd opwarmt, wat leidt tot polarisatie en mogelijke beïnvloeding van de economische gesteldheid van het land.

Bousaid benadrukte verder de financiële uitdagingen van Suriname, waaronder stagnatie in mijnbouwinkomsten en onverwachte dalingen in oliewinsten, wat de overheidsfinanciën onder druk zet.

Desondanks werd opgemerkt dat er inspanningen worden geleverd om de situatie te verbeteren, waaronder mogelijke privatiseringen van staatsbedrijven en het aanpakken van belastingontduiking.

Toch benadrukte hij de cruciale behoefte aan hervormingen binnen de publieke sector en het belang van sociale ondersteuningsnetwerken, vooral in het licht van de naderende verkiezingen en de complexiteit van het politieke klimaat.

Bousaid’s uiteenzetting geeft inzicht in de delicate balans tussen economische vooruitgang en politieke stabiliteit die Suriname tracht te bewaren.

error: Kopiëren mag niet!