Kinderhartmissie uit Nederland gaat weer kinderhartoperaties uitvoeren

“Kinderen die lijden aan aangeboren hartafwijking kunnen juiste diagnose en zorg krijgen in Suriname”

Een team van kinderhartchirurgen en IC- personeel is vandaag, zaterdag 13 april, vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC) vertrokken naar Paramaribo om daar in een samenwerking met lokaal medisch personeel kinderhartoperaties uit te voeren.  De primaire doelstelling van de missies is kinderen met een aangeboren hartafwijking te normale of verbeterde kwaliteit van leven hebben en dat deze zorg in hun eigen omgeving geleverd kan worden. Met deze missie brengen ze medische kennis naar Suriname en dragen ze bij aan de gezondheid van kinderen met hartproblemen, die anders minder kans hebben op een mooie toekomst. Daarnaast leiden ze lokaal personeel op en vergroten ze daarmee de lokale kennis. Dit verneemt Dagblad Suriname van de Junior woordvoerder bij het LUMC Gijs van den Berg. Het team zal twee weken in Suriname zijn. 

Van den Berg: “Voor cardiochirurgische ingrepen gingen de kinderen naar Nederland. Bij het wegvallen van de regeling die financiering van deze zorg mogelijk maakte ontstond het idee om in Suriname zelf cardiochirurgische ingrepen te verrichten. Na een verkennende hartmissie in 2004, zijn er bijna jaarlijks hartmissies voor kindercardiochirurgische zorg gedaan. Op deze wijze worden kinderen met een aangeboren hartafwijking die een ingreep nodig hebben geholpen in haar of zijn eigen omgeving met naaste familie dichtbij. Zonder samenwerking met zorgverleners uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is deze manier van zorgverlening onmogelijk.” 

Volgens Van den Berg is de afgelopen 19 jaar een solide netwerk ontstaan waarbij kinderen die lijden aan een aangeboren hartafwijking de juiste diagnose en zorg kunnen krijgen in Suriname. Zowel de screenings- en interventiemissies als de cardio chirurgische missies hebben gezorgd voor de ontwikkeling van hoogwaardige kindercardiologische zorg. 

“Naast het opereren van kinderen vindt er een belangrijke kennisuitwisseling plaats, die naast de specifieke kinderhartchirurgische zorg ook toegepast kan worden bij de zorg van ernstig zieke kinderen. In de loop van de jaren is er binnen het cluster Amsterdam-Leiden (Centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden, CAHAL) een kindercardioloog opgeleid die de screeningszorg en interventies op zich neemt.”

Verwachting is dat 15 kinderen worden geopereerd

Het aantal kinderen dat een chirurgische ingreep nodig heeft is klein in aantal. Zo klein dat het onmogelijk is een volledig team van kinderhartchirurg, perfusionisten, OK-assistenten en IC verpleging voldoende blootstelling te geven om de zorg op hoog niveau te blijven uitvoeren, zegt Van den Berg. “Door de jaarlijkse missies kan benodigde zorg geleverd blijven en is de aanwezigheid van kindercardiologische expertise ter in Suriname gewaarborgd. De verwachting is dat er nu 15 kinderen geopereerd gaan worden.”

De voorbereidingen worden weken voor de daadwerkelijke missie getroffen. Het team wordt samengesteld, materialen geïnventariseerd en verzonden. De logistieke zaken worden georganiseerd door zowel mensen in het AZP als in Nederland. De patiënten-selectie gebeurt in samenspraak met dr. Amadu Juliana, kindercardioloog in het AZP, en teamleden in Nederland, aldus Van den Berg. 

Verbetering in zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen

Op alle takken van zorg met betrekking tot de zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen treedt er verbetering op. Zowel verpleegkundig, technisch als medisch geeft deze hoog complexe zorg een rijkdom aan ervaring, stelt Van den Berg.

“Zoals bij elke missie gaat het uiteindelijk om de gezondheid van de patiënten die geholpen worden. Daarvan is de impact groot te noemen. Onbehandelde hartafwijkingen kunnen grote impact hebben op levensduur en levenskwaliteit van de patiënten. Tijdige onderkenning en behandeling verbetert de overleving en kwaliteit van alle geopereerde patiënten. Maar ook de impact voor de algehele kinderzorg verbetert door kennis overdracht. Elke missie lukt het om de geplande patiënten de juiste zorg te bieden. Het lukt ook elke keer extra ingrepen te plannen. Die zijn altijd uitdagend, maar de ervaring leert dat deze heel leerzaam en nuttig zijn.”

Nauwelijks medische obstakels

Door de inmiddels jarenlange goede samenwerking met zorgverleners in Suriname en de hechte samenwerking tussen de teamleden zijn er nauwelijks medische obstakels die niet te overwinnen zijn, aldus Van den Berg. “Tekorten aan medische hulpmiddelen en funding is telkens een obstakel waar vanuit medisch perspectief weinig invloed op valt uit te oefenen.”

Het is volgens Van den Berg “ongelofelijk wat er in de afgelopen jaren, sinds 2005 meer dan 180 succesvolle cardio chirurgische ingrepen en talloze katheterinterventies, is gedaan”. “Alles in goed overleg en opvallend weinig complicaties. Ook dit is erg motiverend voor de mensen die in Nederland werkzaam zijn. Telkens leren we de belangrijke les dat het niet de plek is waar je werkt, maar het team en mensen waarmee je werkt van het grootste belang is. Deze les nemen we na twee weken mee naar huis!”

Op de vraag of er een bijzonder moment of ervaring is van eerdere missies die een grote indruk heeft achtergelaten,vertelt de woordvoerder: “Dat zijn er talloze. Maar er is een meisje dat ons altijd zal bijblijven. Zij was niet gepland voor operatie maar presenteerde zich als heel ziek meisje tijdens de missie. Zij bleek een ernstige hartafwijking te hebben. De operatie verliep goed, ondanks haar ziek zijn, maar het beloop na de operatie was grillig. Zij was nog niet helemaal goed toen we als team weer terug moesten naar Nederland. Met de uitmuntende zorg van de kindercardioloog en de kinderintensivist en coaching vanuit Nederland is het meisje compleet hersteld en maakt het nu als jaren na de operatie heel goed.”

Tot slot benadrukt Van den Berg: “Het is onze vurige wens om de kinderhartmissies in de toekomst voort te zetten. De medische wil en kunde is er zeker. Maar, financiering van deze zorg – materialen, het medisch team ontvangt geen salaris, wel verblijf en vervoer – is de afgelopen jaren een steeds complexer probleem geworden.

CS

error: Kopiëren mag niet!