Ervaring met criminaliteit

In een recente online enquête uitgevoerd door Dagblad Suriname is gevraagd naar persoonlijke ervaringen met criminaliteit onder de Surinaamse bevolking. 

Uit de resultaten blijkt dat een overweldigende meerderheid, maar liefst 71% van de 933 respondenten, aangeeft direct of indirect in aanraking te zijn gekomen met criminaliteit.  Dit komt neer op 661 stemmen die bevestigen. dat zij of iemand in hun naaste omgeving kennen die het slachtoffer is geweest van criminele activiteiten. Aan de andere kant heeft 29%, wat gelijk staat aan 272 stemmen, aangegeven geen ervaring te hebben met criminaliteit.

Deze peiling onderstreept het groeiende veiligheidsvraagstuk in Suriname en roept op tot actie en bewustwording rond het thema criminaliteit.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!