Zwaarste Ied-ul-Fitre in decennia

Nederlandse regering wil geen onderzoek oorlogsmisdaden Israël

Na een zware maand Ramadan gaan de meeste moslims wereldwijd het Ied-ul-Fitre feest vieren. Het is voor veel moslims een zware maand geweest, omdat ze op dagelijkse basis via Al Jazeera konden volgen hoe dagelijks hun moslimbroeders en –zusters en kinderen afgemaakt zijn door Amerikaanse hulp. Ondanks dat er gesproken is over zeer waarschijnlijke genocide door Israël, zijn landen als Amerika, Engeland, Duitsland en ook Nederland wapens en wapenonderdelen blijven leveren aan Israël om de kinderen van Gaza aan flarden te schieten. Het is terecht dat moslims de jaarlijkse iftar-receptie van de Amerikaanse regering hebben geboycot. 

Iftar is een Arabische aanduiding van het ontvasten bij zonsondergang. De misdaden die tegen kinderen en vrouwen en onschuldige mannen worden begaan in Gaza is een Amerikaanse verantwoordelijkheid. Voor veel moslims is de oorlog in Palestina een Amerikaanse oorlog ondersteund door landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. De westerse wereld is er heel snel bij om organisaties als terroristisch aan te duiden. De westerse media spelen daar ook een belangrijke rol in, zoals CNN en de BBC. Men beseft niet dat wanneer vreemde mogendheden jouw leefgebied die historisch door je voorouders wordt bewoond en bewerkt, omdat men dat recht zou ontlenen uit een heilige geschrift, wordt ingepikt, dat zal leiden tot verzet en gewapende verzetsbewegingen. Dat is in de hele wereld zo. 

We zien dat in de westerse wereld rekening wordt gehouden met profetieën (voorspellingen) uit de Bijbel en de Thora en dat wanneer landen op basis van deze geschriften daden van agressie plegen, dat wel gevonden wordt als te zijn rechtvaardig. Maar, men vergeet dat er ook voorspellingen zijn in andere heilige boeken. Wat zal er gebeuren als landen op basis van die voorspellingen andere landen beginnen aan te vallen met kernwapens? 

In elk geval was het een heel zware maand van vasten met alles wat in Palestina nog gebeurt.

Er zijn bepaalde moslimgroepen die sympathiseren met Israël en dit land hebben ondersteund in de oorlog in Palestina. Deze groepen hebben nooit hun gevoelens laten blijken over de misdaden die in Palestina gaande zijn. Ze waren wel heel duidelijk in het beschermen van Israël, maar nergens te zien wanneer het gaat om de bescherming van de Palestijnse kinderen en vrouwen. Deze groepen hebben zich steeds gedistantieerd van de mondiale moslimgemeenschap en zich steeds geprofileerd als een sekte die los staat van de islam. Dat is dan ook een realiteit waarmee rekening wordt gehouden. 

Wij weten wel dat moslims aan de DNA een petitie hebben aangeboden, kort na de ondersteuning van Israël door een vereniging die een moskee beheert in Suriname. Wereldwijd en ook in Suriname zijn er orthodoxe groepen die vasthouden aan de heiligheid van Israël in die mate dat alles vanuit het leger van dit land gerechtvaardigd is. Die orthodoxe groepen behoren ook tot de aanhang van Trump. 

Er is wereldwijd een groeiende solidariteit met de gebombardeerde en belegerde Palestijnen in de Gazastrook. 

Terwijl Eid al-Fitr het einde nadert van de islamitische vastenmaand Ramadan, vragen mensen zich af hoe ze het festival moeten vieren. Moeten de moslims dit jaar nog Ied-ul-Fitre. Velen zijn van mening dat het ongepast is om dit op de gebruikelijke vreugdevolle wijze te vieren, aangezien de mensen in Gaza nog steeds lijden onder het genocidale offensief van Israël. Vele moslims in Palestina staan op de rand van hongerdood. Het is hartverscheurend om te zien wat er in de Gazastrook gebeurt. Israël zaait verdriet en pijn met hun weerzinwekkende bezetting. Het is traditioneel om Eid in de islamitische wereld te begroeten met vreugde, nieuwe kleren, lekker eten en snoep. Moslims komen samen met familieleden en vrienden om de Almachtige te bedanken voor het feit dat zij de vastenmaand weer hebben mogen doorbrengen; en er kunnen geschenken worden uitgewisseld, vooral voor de kinderen. 

Maar op Eid al-Fitr 2024 kent Gaza niet langer de betekenis van geluk; de vreugde is uit hen gebombardeerd door de Israëlische genocide. De collectieve wens zal zijn om te overleven en terug te keren naar hun huizen – of in ieder geval waar hun huizen ooit stonden voordat Israël ze vernietigde. En te proberen hun leven weer op te bouwen in afwezigheid van de tienduizenden kinderen, vrouwen en mannen die door de zionisten zijn vermoord.

Alles wat een bezoek waard is op Eid is vernietigd of ontheiligd: moskeeën, parken, historische gebouwen en locaties, en zelfs de stranden. Als duidelijk teken van genocidale bedoelingen heeft Israel meer dan 200 archeologische vindplaatsen op Palestijns grondgebied vernietigd. Moslims over de hele wereld hebben de daden van Israël en hun medeplichtige bondgenoten zoals Nederland ook gezien. Dit zal niet gemakkelijk van het netvlies gewist zijn. Het een en ander die medeplichtig is aan wapenleveranties is ook gezien bij een stemming enkele dagen terug in de VN-mensenrechtencommissie. Medeplegers als de USA, Nederland en Duitsland hebben het laten blijken door hun stemgedrag. Ze zijn geen voorstander van onderzoek naar oorlogsmisdaden in Palestina.  

error: Kopiëren mag niet!