Vrijheid van meningsuiting blijven verdedigen

Er is in het weekend een laffe agressieve daad gepleegd op een persoon die heel erg actief is op social media. Het is een man die heel openlijk voor zijn mening uitkomt en daarbij vrienden en vijanden maakt. Het gaat om een man die politiek actief is geweest en ook veel kritiek heeft op het politieke vlak. Met name gaat zijn politieke kritiek veelal uit naar de ABOP en haar leider. Nu is het zo dat de ABOP-leider en de partij zelf al een paar keer in verband zijn gebracht met geweld naar bijvoorbeeld mensen van de pers. De man zou ook bedreigingen krijgen van bepaalde mensen voor zijn vrijheid van meningsuiting. 

Mensen hebben het recht in het vrije land Suriname om een grote mond op te zetten en mondig te zijn. Zolang men niemand beledigt of aanzet tot haat, criminele daden of discriminatie. Niet altijd waren we het met de man eens, maar hij is in zijn uitlatingen ruim binnen de grenzen van het toelaatbare gebleven. Wel is het zo dat het slachtoffer in bepaalde video’s, bepaalde mensen uitscheldt. Een aanval op hem door een aantal mannen is daarom geenszins te rechtvaardigen. 

De mishandeling is ernstig van aard, gelet op het feit dat de betrokken persoon in het ziekenhuis (EHBO) moest worden behandeld. Vanwege de geschiedenis van de politieke partij die we net hebben genoemd en de kritiek van het slachtoffer op deze partij, zijn er vermoedens in de samenleving dat het geweld van deze partij komt. 

In een verklaring die het slachtoffer vanuit het ziekenhuis heeft gegeven, verwijst hij ook naar een rouwzitting waar mensen van deze partij aanwezig zouden zijn. Er moet een onderzoek komen in deze zaak en dan zal duidelijk worden wie voor deze daad verantwoordelijk is en wat de reden is achter de mishandeling. 

Maar intussen posten andere mensen op hun Facebook-pagina’s voorvallen die zij meemaken in aanloop naar de verkiezingen. We horen in het verkiezingsjaar vaak over incidenten van licht geweld in de districten waaronder Nickerie en Wanica, maar ook weleens in Paramaribo. 

Nu heeft een voormalige mediawerker die nu actief is in een politieke partij, zijn verhaal gedaan over wat hij recent heeft meegemaakt. Het gaat om NPS’er die in een van de bekende volksbuurten bezig was gesprekken aan te gaan met de mensen van de straat en vooral op de straathoeken en voor de winkels. Bij een zo een moment voor een winkel is bijna door een ABOP-persoon ingereden op de groep NPS’ers voor de winkel. Verder zijn de NPS’ers verbaal aangevallen en zijn ze weggejaagd door die betreffende ABOP’er. Toevallig was er op die betreffende dag in de buurt een activiteit van de ABOP later op de dag. De voormalige mediawerker heeft de zaak aangekaart, om zodoende deze onsmakelijke zaken bespreekbaar te maken. 

Het geweld dat we in de afgelopen dagen hebben meegemaakt, heeft zich in de afgelopen 2 tot 3 decennia niet voorgedaan. Rond de verkiezingen is het heftig tussen de politieke partijen, maar er moet worden voorkomen dat geweld wordt toegepast. We krijgen in Suriname verkiezingen onder een nieuw kiesstelsel dat zal gaan om landelijke evenredigheid. Bepaalde partijen die relatief gemakkelijk aan DNA-zetels konden komen, zullen achteruitgaan in sterkte in DNA, tenzij zij hun electoraat vergroten. Bepaalde partijen zullen zich benadeeld voelen door het nieuwe systeem. Deze partijen zullen op een bepaalde manier de verkiezingen ingaan en 2025 kan een heel gevaarlijk jaar worden. 

Intussen duiken er video’s op Facebook op waarin personen vanuit Nederland het opnemen voor de ABOP en het slachtoffer hebben gewaarschuwd. Hij was gewaarschuwd voor het uitschelden van mensen uit Moengo. Die personen geven aan dat ze rovers zijn en dat zij rovers op het slachtoffer zouden afsturen. Deze rovers zouden met een Lijn 7 worden afgestuurd op het slachtoffer. Waarschijnlijk zijn het deze zogenaamde rovers die op het slachtoffer zijn afgestuurd. 

Waarom wij aandacht aan deze zaak besteden, is, omdat in Suriname voorkomen moet worden dat geweld zijn intrede doet in de politiek. De ABOP heeft nu al een behoorlijke achterstand op de rest van de politieke partijen. Ze hebben de schijn tegen, omdat er veel gedocumenteerde gevallen van geweld zijn vanuit de leider en sympathisanten van deze partij. Men staat waarschijnlijk vanuit een culturele achtergrond op een bepaalde manier tegenover intimidatie en het inzetten van geweld. De tribale norm, voor zover die bestaat, moet in de mainstream worden onderdrukt zodat het geen algemene norm wordt. Beweerd wordt dat de verkiezingen van 2025 belangrijk zijn vanwege de exploitatie van de olie- en gasvoorraden in deze periode. 

Regeringen zouden meer dan normaal de wens hebben om in de volgende regering te zitten. De regering moet haar werkarmen inzetten om te voorkomen dat het geweld in de politiek zich verspreidt in Suriname. En dat de vrijheid van meningsuiting gehandhaafd blijft en wordt uitgebouwd. Een goed functionerende democratie is onmogelijk zonder vrijheid van meningsuiting.              

error: Kopiëren mag niet!