Sluisdeur Bombaykanaal-Sluis gebroken en weggespoeld in Saramaccarivier

De sluisdeur van de Bombaykanaal- Sluis in, in het ressort Tijgerkreek, is maandagavond gebroken en weggespoeld door de gevolgen van springvloed in de Saramaccarivier. Deze sluis ontwatert meer dan 2000 hectare aan landbouwgrond. Geheel Tijgerkreek, Oost Calcutta, Damboentong en Rasidin Project worden door deze sluis ontwaterd.

Volgens de weersverwachtingen zal de springvloed aanhouden tot en met 13 april. Het gevolg hiervan is dat het zoutwater uit de Saramaccarivier het Bombaykanaal binnenstroomt.

Inmiddels heeft de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, begrepen van de directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV), de heer Jiten Kalloe dat er inmiddels stappen zijn ondernomen waarbij aannemer D en D N.V. is gevraagd om met spoed de herstelwerkzaamheden te plegen.

Naar aanleiding hiervan vraagt de districtscommissaris, de landbouwers van getroffen gebieden begrip voor de onvoorziene situatie en om alvast de nodige maatregelen te treffen op hun percelen om erger te voorkomen.

error: Kopiëren mag niet!