Rijstboeren noemen 30.000 hectare inzaaicijfer van LVV onjuist

Rijstboeren in Nickerie trekken de door minister Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) genoemde inzaaicijfer van 30.000 hectare sterk in twijfel. De minister heeft afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst met de boeren, waar president Santokhi ook bij aanwezig was, dit hoge inzaaicijfer genoemd.

Boeren hebben eerder op verschillende momenten aangegeven dat de Landbouw-minister de zaken in de rijstsector om onbekende redenen beter voorstelt dan wat zich in werkelijkheid in de rijstpolders afspeelt. Minister Sewdien zei op de bijeenkomst met rijstboeren dat indien het probleem van irrigatiewater zich niet had voorgedaan er zeker meer was ingezaaid. De opmerking van de minister werd met gehoon door de aanwezige boeren ontvangen. Het vorig seizoen zou volgens de minister 27.000 hectare zijn ingezaaid. Op opmerkingen door de zaal heen van de aanwezige rijstboeren, zei de minister dat “de cijfers daar bij LVV liggen”. 

Enkele boeren verklaren tegenover Dagblad Suriname, dat de cijfers die LVV aangeeft niet corresponderen met wat er in het veld gebeurt. De cijfers en de informatie in het veld die aan LVV worden doorgegeven zijn niet correct. Dit zou niet de eerste keer zijn dat de minister onjuiste informatie gebruikt.

Eerder heeft de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) gezegd dat dit seizoen, waarvan de oogst nu gaande is, slechts 16.845 hectare is ingezaaid. Dit cijfer is gebaseerd op tellingen in het veld die de SPBA heeft verricht. Dit lage inzaaicijfer heeft voornamelijk te maken gehad met het probleem van watertekorten tijdens de afgelopen inzaai, waardoor er niet optimaal kon worden ingezaaid.

Het inzaaicijfer van 30.000 hectare dat de LVV-minister noemt, baseert de bewindsman op de aantallen hectare die al een grondbewerking hadden ondergaan. De droge weersomstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat de landbouwgronden vlot bewerkt konden worden. De padiearealen konden echter niet optimaal ingezaaid worden vanwege voornamelijk het probleem van een tekort aan irrigatiewater. 

SS

error: Kopiëren mag niet!