Dagblad Suriname webpeiling onderzoekt baanopzegging

In een recente poll uitgevoerd door Dagblad Suriname is de stemming rondom baanopzeggingen dit jaar gepolst. Uit de peiling komt naar voren dat 36% van de respondenten, vertaald naar 524 stemmen, heeft overwogen hun baan op te zeggen. Daarentegen heeft een meerderheid van 64%, wat overeenkomt met 946 stemmen, geen plannen in die richting.

Deze cijfers bieden inzicht in de arbeidssatisfactie en mogelijke onrust onder de werkende bevolking van Suriname. Terwijl een aanzienlijk deel van de ondervraagden de optie van baanopzegging overweegt, blijft de meerderheid desondanks trouw aan hun huidige werkgevers. Dit zou kunnen wijzen op zowel een diepgewortelde loyaliteit als een mogelijke zorg over het vinden van nieuwe werkgelegenheid in de huidige economische omstandigheden.

Let op: De resultaten van de peilingen op deze website zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!