Nickerie heeft een schrijnend tekort aan psychologen

Het district Nickerie bestaat uit vijf ressorten en beschikt al sinds jaar en dag over minimale zorgverleners op het gebied van mentale gezondheid.

In 2021 heeft Simone Goodett haar eigen psychologiepraktijk geopend in Nieuw Nickerie. Ze geeft in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname te kennen, dat ze dit heeft gedaan omdat ze haar diensten/krachten terug wilde geven aan haar geboorteplaats en omdat ze erkent dat de nood met betrekking tot de mentale gezondheid in Nickerie enorm is. In de afgelopen 3 jaren is er volgens Goodett een grote bewustwording ontstaan rond het doorbreken van het taboe en stigma inzake mentale gezondheid.

De Nickeriaanse samenleving is steeds meer bekend geraakt met psychologie, de noodzaak en de voordelen daaromtrent en ze stelt zich er steeds meer open voor. Bezoekjes aan de psycholoog, gespreksonderwerpen over mentale gezondheid komen steeds meer aan de orde en zowel jong als oud wordt erbij betrokken. 

“We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we zijn in ieder geval niet op de plek waar we 3 jaar geleden zijn gestart. En dat vind ik noemenswaardig”, aldus Goodett.

“Ik ben een pendelende psycholoog en heb thans mijn praktijk zowel in Nickerie als Paramaribo. Sinds dit jaar werk ik volledig particulier en zijn er na jarenlange inzet, intussen nauwe samenwerkingen tot stand gekomen als het gaat om doorverwijzers in Nickerie, zoals artsen, leerkrachten, counselors en werkgevers”, geeft Goodett te kennen.

Ze bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat er op dit moment inderdaad geen permanente psycholoog is in Nickerie, maar dat wil volgens Goodett niet zeggen dat de Nickeriaanse samenleving zonder psychologische hulp zit. 

Goodett werkt op basis van afspraken en haar cliënten worden steeds voorzien van vervolgafspraken, voor zover zij daar behoefte aan hebben. Volgens Goodett zijn er meerdere collega’s die online hun diensten verlenen aan de Nickeriaanse samenleving. 

Het district Nickerie bestaat uit vijf ressorten en een psycholoog is onvoldoende om de noden van alle burgers binnen alle vijf ressorten te verhelpen. Goodett is het eens met het feit dat een (pendelende) psycholoog veel te weinig is om de mentale gezondheidszorg in Nickerie te blijven garanderen. 

Als hulpverlener is het zeer noodzakelijk om in balans te blijven, wil je voor anderen klaarstaan. “Het tekort aan psychologische, deskundige hulp is een nationaal en internationaal probleem; we roeien dus vooral met de riemen die we hebben en we zijn ervan overtuigd dat wij veerkrachtig en dynamisch genoeg zijn om als hulpverleners te kunnen improviseren. Zo is er een aantal counselors in Nickerie werkzaam, die een enorme overbruggingsbijdrage leveren. Maar ook onze zorgcoördinatoren op scholen in Nickerie, zijn onmisbaar. Samen staan we sterk en als we er met z’n allen voor gaan, zullen wij baanbrekend werk verrichten en zeker qua mentale gezondheid in Nickerie”, geeft Goodett afsluitend aan het gesprek te kennen.

error: Kopiëren mag niet!