Mevr. Van Dijk-Silos probeert onrust te stoken

Dit is een reactie op de vergaande uitspraken van mevr. Van Dijk-Silos over de VHP in het artikel “Een keer gaat een Christen gek worden en Santokhi twee wangklappen geven” op een lokaal medium. 

Van Dijk-Silos had het over de Paasboodschap van president Santokhi en gaf aan dat de president niets zou weten over de Bijbel en de Christelijke heilige dagen en tradities. “Laat hij zijn mond houden en niets zeggen over die bijbel van ons.”  De president wordt hier afgeschilderd als anti- Christelijk.

In zijn Paasboodschap zei het staatshoofd onder andere: “Vrijdag gedenken we ook dat Christus onschuldig werd gekruisigd. Kwaadwilligen hebben misinformatie en fake nieuws verspreid over Christus en hem onschuldig laten sterven”. Mevr. Van Dijk-Silos stoorde zich hieraan.

Wij hebben de Bijbeldeskundigen gevraagd om aan te geven wat hier mis mee is. Zij vinden dat volgens de Bijbel Christus inderdaad onschuldig was, hetgeen door Pontius Pilatus zelf is bevestigd. Pilatus zei letterlijk: “Ik vind niets strafbaars in deze mens” (Evangelie van Lucas hoofdstuk 23 vers 4, 14 en 15, vgl. ook Johannes 18:38). 

De vraag is hoe het komt dat in de week voor de kruisiging de bevolking van Jeruzalem Christus als een held had binnengehaald (dat was Palmzondag), maar dat de massa zo kort daarna riep om zijn kruisiging. Heeft Jezus in die periode iets gedaan dat de menigte kwaad had gemaakt? Nee, daar lezen wij helemaal niets over in de Bijbel. De schrijvers van de evangeliën geven wel aan dat het niet de massa was die Jezus voor Pilatus had gebracht, maar de religieuze leiders. Ze hadden hem vals beschuldigd en Pilatus had dit door “Want hij bemerkte dat de overpriesters Hem uit nijd overgeleverd hadden.” (Marcus 15:10).

De over-priesters waren de kwaadwilligen, die Pilatus verkeerde informatie over Christus. Ze gaven o.m. de volgende klacht aan Pilatus: “Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen…Hij maakt het volk oproerig met zijn leren door geheel Judea, reeds van het begin af, van Galilea tot hiertoe.” (Lucas 23:2-5). Dit was duidelijk niet waar, want toen de vraag gesteld werd of men belasting aan de keizer moest betalen, nam Christus een munt en vroeg wat er op stond. Het was een beeld van de keizer en Christus zei toen “Geef de keizer wat van de keizer is en God wat van God is” (Mattheüs 22:21). Christus was vredelievend en heeft zijn aanhangers nooit tot relletjes of oproer aangezegd. Het is duidelijk dat de over-priesters Pilatus verkeerde informatie oftewel misinformatie gaven en tegenwoordig zou je het fake nieuws noemen.

Toen Pilatus de misinformatie doorzag, hanteerde men een andere strategie, die concreet genoemd wordt in de Bijbel: “De over-priesters zetten de scharen op…” (Marcus 15:11 en Mattheus 27:20) d.w.z. ze manipuleerden de massa en dat gebeurde echt niet met eerlijke informatie maar met verkeerde informatie. 

Santokhi is president van alle Surinamers

De heer Santokhi is niet alleen de president van een bepaalde groep, maar van alle Surinamers, zowel van hindoes, moslims, atheïsten, animisten, boeddhisten, joden, Javanisten, christenen en noem maar op. De president feliciteert op nationale feestdagen elke groep met die dag en geeft vaak ook een inhoudelijke boodschap mee. Of het gaat om 1 juli, Marrondag, Dag der Inheemsen, een moslim feest, een hindoe feest of een christelijke feestdag. Dat recht kan de president niet ontzegd worden en alleen al vanwege deze reden zijn de opmerkingen van mevr. Van Dijk-Silos ongepast. 

President Biden, president Lula en president Macron schrijven hun speeches echt niet zelf. De president schrijft zijn boodschappen ook niet zelf, maar laat deskundigen dat doen. Overigens wordt er veel gebeden door christelijke leiders voor de president en hebben vele christenen op zijn partij gestemd. De president is beter ingevoerd in het christendom dan mevr. Van Dijk-Silos meent te weten. 

Santokhi is zeker niet anti-christelijk. De Bijbel is echt niet alleen van haar of haar groep, maar van een veel grotere groep in de samenleving. Wij kunnen en mogen Christus nooit afschilderen als exclusief, omdat Hij voor alles juist heel inclusief was. God had de hele wereld lief en heeft zijn Zoon opgeofferd voor eenieder (Johannes 3:16).

Tegen het licht van het bovenstaande moeten we helaas concluderen dat mevr. Van Dijk-Silos blijkbaar bewust een verkeerde perceptie van de president post wil doen vatten. 

VHP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!