Goliathkikker: Reus op Rand van Uitsterven**

De Goliathkikker, ’s werelds grootste kikker, staat voor een ernstige bedreiging van uitsterven na een halvering van de populatie in drie generaties, hoofdzakelijk door menselijke activiteiten. Met een maximale lengte van 32 cm en een gewicht van 3,25 kg, leeft deze kikkersoort in een beperkt gebied in Kameroen en Equatoriaal-Guinea. Ondanks maatregelen zoals de oprichting van het Muanenguba Herpeto-ornithologisch reservaat, blijven stroperij en habitatvernietiging de voornaamste gevaren. De Goliathkikker, beschouwd als een delicatesse en verhandeld voor een significant bedrag, loopt vooral risico door intensieve jacht. Interessant is dat onderzoek heeft onthuld dat Goliath-kikkers unieke paaipoelen creëren door grindoevers te graven en te omringen met stenen, wat wijst op een geavanceerd gedrag dat beschermt tegen roofdieren en omgevingsveranderingen. Wetenschappers vrezen voor het voortbestaan van deze soort als de huidige trend voortduurt, ondanks dat ze al 250 miljoen jaar op aarde leven.

error: Kopiëren mag niet!