Open brief aan president Santokhi

Een dringende oproep tot de president van Suriname om persoonlijke integriteit te tonen en corruptie te bestrijden 

Geachte President van Suriname, 

Als Surinamer die momenteel in het buitenland woont, voel ik me geroepen om u aan te spreken over een kwestie die mij diep raakt: corruptie. Het is met bezorgdheid en teleurstelling dat ik de recente ontwikkelingen in ons geliefde land heb waargenomen, waarbij corruptie steeds meer lijkt te gedijen in de hoogste kringen van de overheid. 

Als leider van dit land rust er een immense verantwoordelijkheid op uw schouders om de integriteit van onze instellingen te waarborgen en corruptie actief te bestrijden. 

Het is essentieel dat Suriname wordt gezien als een land waar eerlijkheid en rechtvaardigheid heersen, niet als een broeinest van corruptie en machtsmisbruik. 

Corruptie ondermijnt niet alleen het vertrouwen van de bevolking in de overheid, maar het heeft ook verstrekkende gevolgen voor de economie, de sociale cohesie en de algemene ontwikkeling van ons land. 

Als Surinamer die in het buitenland woont, maak ik me ernstig zorgen over de langetermijneffecten van deze kwestie op ons welzijn en onze toekomst. 

Ik roep u dringend op om niet alleen woorden te gebruiken, maar ook concrete actie te ondernemen om corruptie uit te roeien. Dit vereist niet alleen strenge handhaving van de wet, maar ook transparantie, verantwoordingsplicht en een cultuur van integriteit binnen de overheid. 

Als Surinamer die trots is op mijn afkomst, hoop ik oprecht dat u mijn oproep serieus neemt en dat u zich volledig inzet voor het bestrijden van corruptie. 

Laten we samenwerken om een Suriname te creëren waar eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid de norm zijn, en waar we allemaal trots op kunnen zijn, waar we ook wonen. 

Met vriendelijke groet, 

Een bezorgde Surinamer in het buitenland 

Abygail Jannsen

error: Kopiëren mag niet!