Tennessee Aquarium Viert Geboorte van 7 Bedreigde Babyschildpadden

Het Tennessee Aquarium heeft onlangs de succesvolle geboorte aangekondigd van zeven Arakan-bosschildpadden, een ernstig bedreigde diersoort. Deze gebeurtenis markeert een ‘kleine overwinning’ in de inspanningen om de soort te behouden, gezien de alarmerende afname van hun populatie met 80% in de afgelopen 75 jaar. De dreiging komt hoofdzakelijk door habitatverlies in Myanmar en Bangladesh en de illegale dierenhandel. Het aquarium benadrukt dat deze schildpadden zeer zeldzaam zijn en slechts op zes plaatsen in de Verenigde Staten te vinden zijn. Deze jongen vertegenwoordigen de grootste groep Arakan-bosschildpadden die ooit is uitgekomen in een AZA-geaccrediteerde faciliteit, waarmee de levensvatbaarheid van de soort op lange termijn wordt ondersteund. Het succes onderstreept het belang van het hebben van een levensvatbare populatie in gevangenschap, mocht de wilde populatie verder afnemen. Deze jonge schildpadden zullen binnenkort tentoongesteld worden in het Tennessee Aquarium.

error: Kopiëren mag niet!