Geschil Brandweerbond en JusPol bij Bemiddelingsraad

Het geschil tussen de Brandweerbond en het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) komt bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR). Partijen zullen naar verwachting volgende week voor de BR verschijnen. 

Het geschil tussen partijen draait om de weigering door het ministerie van JusPol gewerkte overuren door brandweerlieden in december uit te betalen. De Brandweerbond eist de uitbetaling en is tot twee keer toe tot acties overgaan. Ook in februari werden acties gevoerd. Na het bereiken van een principe akkoord dat per eind maart tot betaling zou worden overgegaan, werden de acties opgeschort.

Toen onlangs echter bleek dat de gelden niet zijn uitbetaald, pakte de Brandweerbond het actieparool weer op. De actie hield in dat slechts werd uitgerukt bij woningbranden, levensbedreigende situaties en voor technische hulp bij ernstige verkeersongevallen. 

In reactie hierop sleepte JusPol de Brandweerbond voor de rechter en eiste dat de acties werden opgeschort. JusPol-minister Kenneth Amoksi zei eerder dat niet tot uitbetaling kan worden overgegaan, omdat de wettelijke grondslag daartoe niet aanwezig is. Brandweerlieden krijgen voor het verrichten van onregelmatige diensten volgens een dienstrooster reeds een compensatie op hun brutosalaris. Uitbetaling van overuren over december zoals geëist wordt, zou betekenen dat brandweerlieden dubbel uitbetaald zouden worden.

In het Kort Geding dat JusPol aanhangig maakte, velde de rechter geen vonnis. De magistraat deed wel een beroep op partijen hun geschil middels dialoog op te lossen. Op grond daarvan heeft de bond besloten de bemiddeling van de Bemiddelingsraad in te roepen. Ondertussen zijn de acties opgeschort.

SS

error: Kopiëren mag niet!