Afscheid van een bekwaam jurist en bestuurder

Voormalig Vice President, Mr. Jules Rattankoemar Ajodhia (1945-2024), is er niet meer. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Surinaamse Rechtsschool en aan de Universiteit van Suriname. Later doceerde hij Staatsrecht en Bestuursrecht aan dezelfde universiteit. Hij heeft zijn actieve loopbaan gegeven aan de publieke dienst. Mr. Ajodhia is naast zijn werk actief geweest in de VHP, maar ook aan de sport en het sociaal culturele leven heeft hij een bijdrage geleverd.

Ambtelijke loopbaan

Mr. Ajodhia heeft heel kort bij een advocatenkantoor gewerkt, maar had daarna een ambtelijke en politieke loopbaan. Bij de overheid is hij van onderaf begonnen, waarbij hij door goede prestaties promoties maakte. Hij trad in 1962 in dienst van het ministerie van Justitie en Politie. Daar werkte hij bij het Parket van de Procureur Generaal. 

De toenmalige Procureur generaal, Mr. J.C. Miranda, zag in Ajodhia een potentiële aanwinst voor het Openbaar Ministerie en detacheerde hem in 1968 bij het Korps Politie om ervaring op te doen. In 1971 ging hij naar het Bureau Wetgeving en Juridische Adviezen van het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie. Deze eerste twee jobs zien we terug in de rest van zijn actieve leven. In 1973 werd Mr. Ajodhia Districtscommissaris. Hij is tot en met 1988 DC geweest, waarvan hij de langste periode in het district Nickerie was gestationeerd. 

De VHP-er Ajodhia

Al heel jong maakte Jules Ajodhia kennis met de heren Lachmon en Pengel tijdens een verkiezingscampagne. In 1963 was hij actief bij de campagne van parlementariër Mungra betrokken als medewerker; vanaf toen actief lid van de VHP. In de periode 1988-2019 was hij voorzitter van de coördinatiegroep van de ressorten Saramaccapolder en Kwatta. 

Ajodhia was meer technocraat dan een politicus en steeds bereid om zijn deskundigheid ter beschikking te stellen. In de partij had hij vanaf 1973 tot aan de dood van voorzitter Lachmon in 2000, een goed contact met hem. Dit heeft zijn benadering van de politiek helpen vormen. Ook met Mr. Jnan Adhin had hij vanaf 1964 tot aan diens dood in 2002, een goed contact. Dit droeg bij aan zijn intellectuele vorming en filosofische benadering van de politiek. 

In 1991 trad de heer Ajodhia toe tot het Hoofdbestuur van de VHP en in 2001 werd hij ondervoorzitter van de VHP. In 2011 werd hij voorzitter van het Partijcongres van de partij, wat hij tot 2021 bleef. In 2011 werd hij voorzitter van de Politieke Raad en tevens erelid van de VHP. In zijn periode als hoofdbestuurslid en voorzitter Partijcongres heeft Mr. Ajodhia leiding gegeven aan diverse commissies.

Politieke functies

Na 26 jaar ervaring in het ambtelijke en bestuurlijke apparaat, werd Mr. Ajodhia Minister van Justitie en Politie. Hij was minister namens de VHP in de Frontregering o.l.v. president Sankar. Dit was de eerste regering na de her-democratisering. Zijn ministerschap duurde van januari 1988 tot januari 1991 en werd vanwege de kerstcoup in 1990 ingekort.  In de aanloop tot de herdemocratisering was Ajodhia voorzitter van het referendum bureau, dat het referendum moest voorbereiden ter goedkeuring van de nieuwe grondwet van 1987.

Tot twee keer toe werd Mr. Ajodhia gekozen tot Vice-President in de Nieuw Front Regering o.l.v. president Venetiaan. Dat was in de periode 1991-1996 en 2000-2005. Als Vice-President gaf hij op kundige en verantwoordelijke wijze leiding aan de Raad van Ministers. In de periode 2005-2010 was Ajodhia lid van de Nationale Assemblee namens de VHP.

Andere functies

Mr. Ajodhia heeft in vele commissies en raden van commissarissen gezeten. Minder bekend is zijn bijdrage op Sociaal Cultureel en Sportgebied. Hij was onder meer bestuurslid van de studentenvereniging Labor Omnia Vincit op de Rechtschool en lid van de Brutus club van oud leerlingen van de St. Paulusschool. Op sportgebied was hij actief als voetballer -en later lid van het bestuur- van “Dynomo” (1962-1974). Later werd hij voorzitter van het bestuur van de voetbalvereniging Perkash te Leidingen (1981-2000). 

In spiritueel opzicht heeft hij een bijdrage geleverd aan de Bouworde van het RK Bisdom. Later trad hij toe tot het bestuur van de Durga mandir te Leiding 9A. Hij was medeoprichter en later voorzitter van de Adviesraad van de Stichting Yoga Niketan (1991-2022).

Mr Ajodhia is iets meer dan vijftig jaar lang verbonden geweest met de VHP, maar heeft niet alleen de partij gediend, maar de hele natie van Suriname. Het hoofdbestuur van de VHP zegt hem hiervoor veel dank en condoleert zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vele partijgenoten en vrienden met het heengaan van deze trouwe dienstknecht van Suriname.

VHP

error: Kopiëren mag niet!