Bosbranden teisteren Coronie: Oorzaak nog onbekend

In het district Coronie hebben recent bosbranden voor aanzienlijke schade aan de natuur aangericht. Het is nog onduidelijk of deze branden het gevolg zijn van de heersende droogte of opzettelijk zijn aangestoken. 

Opmerkelijk is dat, ondanks dat ambtenaren dagelijks het getroffen gebied passeren, er tot op heden geen officiële meldingen zijn gedaan door relevante instanties zoals het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), het NCCR (Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing) of het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

De gevolgen van dergelijke bosbranden zijn niet te onderschatten: naast directe schade aan de biodiversiteit. Door vernietiging van bomen en vegetatie wordt de natuurlijke watercyclus ernstig verstoord, wat de kans op overstromingen en bodemerosie verhoogt. Daarbij komt de cruciale rol van deze vegetatie in het vasthouden van regenwater en het filteren van verontreinigingen in het geding, wat essentieel is voor zowel de hoeveelheid als kwaliteit van onze waterbronnen.

error: Kopiëren mag niet!