VHP over Pasen 2024: De mens dacht klein, maar God dacht groot

VHP staat stil bij Pasen. Pasen is het happy end van een dramatische lijdensweg die door Jezus Christus werd afgelegd. Die lijdensweg werd helaas ingezet door jaloerse religieuze leiders die hun eigen belangen wilden veiligstellen. Zij zagen Christus als een concurrent, die meer aandacht trok en meer in het nieuws was dan hun versie van religie. 

Christus was populair omdat hij vele wonderen deed. Op zeker twee plaatsen waar hij was, kwamen vele duizenden mensen bijeen. De ooggetuige Mattheus maakte het volgende verslag: “De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien.” Hij gaf al die duizenden mensen op wonderbaarlijke wijze ook te eten. 

De massa zag in Christus de nieuwe koning die hen zou verlossen van de Romeinse overheersers. Op palmzondag, de zondag voor Pasen, verwelkomden ze Jezus als hun verlosser, door palmtakken en klederen op de grond te leggen. Maar Christus riep geen opstand of staking uit en een week later was de massa daarom teleurgesteld.  

De religieuze leiders maakten hiervan gebruik en manipuleerden de massa om “kruisig hem” te roepen. Een van zijn discipelen, Judas, had ook andere verwachtingen en was bereid om voor een bundel met geld Jezus te verraden.  Zo werd Jezus in de hof van Gethsemane, gevangen genomen; verraden door een naaste medewerker. Maar zelfs bij zijn arrestatie genas hij nog het oor van een slaaf.

De religieuze leiders hadden de mensen vele geboden en verboden voorgehouden, die ze moesten volgen. De boodschap van Jezus ging over God’s liefde, gerechtigheid, vrede en vreugde. De genezingen en bevrijdingen lieten dit in de praktijk zien. Hij was niet gekomen om tegen de Romeinen te vechten, maar via fake nieuws probeerden de religieuze leiders hem wel als een gevaar af te schilderen. Maar toen ze hem voor de Romeinse bestuurder Pontius Pilatus brachten, ondervroeg die Christus, en concludeerde “Ik vind geen schuld in hem”. Hij liet Jezus wel geselen en zijn soldaten droegen een kroon van stekende doorns op zijn hoofd. 

De religieuze leiders namen geen genoegen hiermee en zetten de massa aan tot oproer. Pilatus was bang daarvoor en probeerde hen nog een keuze te laten maken tussen de vrijlating van Jezus of een moordenaar. Het volk koos voor de moordenaar en Pilatus liet Jezus uit angst voor relletjes maar kruisigen. Dat is bevestigd door één van de grootste Romeinse geschiedschrijvers, Tacitus, die in het Latijn opschreef: “Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat.” (De drager van die naam, Christus, werd tijdens het bewind van Tiberius ter dood gebracht door de procurator Pontius Pilatus). Pilatus waste zijn handen letterlijk nog in onschuld, maar dat hielp niet, want Christus werd op Goede Vrijdag gekruisigd.

Wat de religieuze leiders en Pilatus niet wisten, was dat God een groter plan had nl. om de kloof die door de zonde ontstaan was tussen God en mensen, te overbruggen. Christus werd als onschuldige opgeofferd aan het kruis om de zonden van de hele wereld op zich te nemen. Hij overwon zelfs de dood, want hij stond de derde dag -die wij nu Pasen noemen- weer op. Daarom is Pasen het happy end van de lijdensweg. De VHP wenst u een vrolijk Pasen toe.

VHP

error: Kopiëren mag niet!