President Santokhi bespreekt beleidsproblemen en oplossingen

In een  interview heeft president Chan Santokhi uiteengezet hoe zijn regering omgaat met diverse kritieken, vooral gericht aan het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De president erkende de complexiteit binnen het ministerie en benadrukte dat ondanks de uitdagingen, verbetering steeds op de agenda staat.

Een brandpunt van discussie was de situatie rond Stalweide, essentieel voor rijstboeren om hun vee te weiden buiten de rijstvelden. Santokhi gaf aan dat deze kwestie, samen met de juridische aspecten, hoog op de agenda staat van de volgende regeringsvergadering. Dit volgt na zorgen over het ontbreken van juridische vertegenwoordiging in cruciale rechtszaken, wat inspeelt op de juridische strategie van de regering.

Tevens sprak de president over de gezondheidszorg crisis, met een specifieke focus op de ‘brain drain’ van medisch personeel.

Deze uitdaging wordt toegeschreven aan zowel push- als pullfactoren, inclusief actieve werving van Surinaams personeel door buitenlandse agentschappen. De president onthulde plannen om dit probleem aan te pakken door samenwerkingsverbanden met landen zoals de Filipijnen en Cuba, en door het verbeteren van de incentives voor medisch personeel in Suriname.

Daarnaast belichtte de president financiële kwesties, met in het bijzonder de schuldenlast in de gezondheidssector en de problemen rondom het Sabaku-project. Het onderzoek naar dit project wordt voortgezet, met acties die zijn ondernomen om gerechtigheid te waarborgen voor alle betrokkenen.

error: Kopiëren mag niet!