OKB gestart met controle kiezerslijsten 

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is begonnen met het controleren van de kiezerslijsten, zoals vastgelegd in artikel 16a van de Kiesregeling.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had op 11 maart de kiezerslijsten voor inzage en controle aan het OKB aangeboden. Het regelmatig controleren en bijhouden van het kiezersregister behoort tot de wettelijke taken van het OKB zoals voorgeschreven in de Kiesregeling. 

Volgens de ontvangen data zijn er 401,085 kiezers opgenomen op de kiezerslijsten per 1 maart 2024. “Ingevolge de wijziging van de Kiesregeling door de Nationale Assemblee in oktober 2023 is artikel 16 aangepast en artikel 16a toegevoegd. Deze artikelen handelen over de kiezerslijsten, de controle en publicatie van het kiezersregister door het OKB”, aldus OKB-voorzitter mr. Samseerali Sheikh-Alibaks. 

Het OKB toetst de aangeboden kiezerslijsten op geëigende wijze, door toepassing van formules en parameters. Het onderzoek heeft tot doel om  de juistheid, validiteit en de volledigheid van de data vast te stellen. Het OKB zal na controle een uitspraak doen over kwaliteit van de kiezerslijsten. 

Volgens de wet wordt hierna het resultaat middels een schriftelijke kennisgeving aan de President van de Republiek Suriname en de Nationale Assemblee bekendgemaakt. Daarop volgt de publicatie van de kennisgeving in het advertentieblad van de Republiek Suriname.

error: Kopiëren mag niet!