Nog geen besluit over locatie aanleg sanitairy landfills  

Er zijn volgens Milieu-minister Marciano Dasai verschillende gebieden geidentificeerd voor de bouw van sanitairy landfills, maar er is nog geen besluit daarover genomen. Sanitairy landfills, is een milieuvriendelijk systeem van afvalverwerking, in tegenstelling tot de vuilstortplaats zoals te Ornamibo.

Bij sanitairy landfills wordt een speciale put gegraven met een beschermende bodem waarin afval in lagen wordt begraven. Om het afval steviger te maken wordt het samengeperst. Het belangrijkste doel van deze vorm van afvalverwerking is om de schade van opgehoopt afval te minimaliseren en een veilige afbraak mogelijk te maken.

Tijdens de behandeling van de Milieu Raamwet vorige week in de Nationale Assemblee ging minister Dasai in op de bezorgdheid die door het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis eerder was geuit over de bouw van een vuilverwerkingsplek in het district Para in de buurt van Paranam. Het is dat de bevolking van Para-Oost ter ore is gekomen dat in de omgeving van Paranam een afvalververwerkingslocatie zal worden aangelegd. De plaatselijk bewoners zijn absoluut hiertegen. Uit de woorden van minister Dasai blijkt dat de omgeving Paranam inderdaad een van de locaties is die geïdentificeerd is waar een sanitary landfill gebouwd kan worden. Maar, het besluit over de definitieve locatie is nog niet genomen. 

Voor het uitkiezen van de locatie worden verschillende zaken meegenomen. De minister stelde het lid Kensenhuis gerust dat voor de bouw van een sanitary landfill er eerst een uitgebreide milieu effecten analyse verricht zal worden. De Milieu-minister benadrukte dat sanitary landfills een milieuvriendelijke manier is van afvalverwerking.  

SS

error: Kopiëren mag niet!