NDP-fractie wil spoedig debat in DNA over stroomtarieven en andere brandende vraagstukken

De NDP-fractie vindt dat het parlement spoedig een vergadering moet beleggen over de kwestie van stroomtarieven en andere brandende vraagstukken die de samenleving bezighoudt. Fractieleider Rabin Parmessar vindt het niet kunnen dat terwijl de regering de verhoging van de stroomtarieven per 6 maart heeft doen ingaan en nog zoveel onduidelijkheid is, er nog steeds geen sprake is van een gedegen voorlichting naar de bevolking toe. 

Niet lang geleden is een vergadering aangevraagd om over de stroomtarieven te praten, maar die is nog steeds niet uitgeschreven. Parmessar vindt dat de voorlichting naar de samenleving toe, behalve op de stroomtarieven, zich vooral ook moet toespitsen op manieren hoe op elektriciteitsverbruik bespaard kan worden. Onder de huidige omstandigheden dient het gebruik van zonne-energie gestimuleerd te worden. Daar zijn door deskundigen concrete voorstellen uitgewerkt die de moeite waard zijn om te bekijken. Er moet spoedig over het energievraagstuk een vergadering worden belegd. 

Er zijn inzichten daarover in het parlement en daar zou over gedebatteerd moeten worden. Het parlement moet voldoende ruimte krijgen om te debatteren.

Gezondheidszorg en criminaliteit

Andere brandende onderwerpen waar het parlement volgens de NDP-fractieleider zich ook spoedig over moet buigen zijn de alarmerende situatie met betrekking tot de gezondheidszorg en de criminaliteit. Onder meer het Academisch Ziekenhuis Paramaribo kampt met ernstige tekorten aan medische verbruiksartikelen en het wegtrekken van gekwalificeerde zorgmedewerkers.

In het binnenland loopt de gezondheidszorg ernstig gevaar vanwege het uitblijven van subsidies aan de Medische Zending. Over de toename van criminaliteit, waaronder de berovingen met geweld, is in het parlement in de afgelopen periode vaker aandacht voor gevraagd.

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft verscheidene keren over bovengenoemde vraagstukken themavergaderingen in het vooruitzicht gesteld, maar die zijn tot nog toe uitgebleven.

Corantijnbrug

Over het recent bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana om met zijn ambtgenoot Irfaan Ali besprekingen te voeren over de bouw van de brug over de Corantijnrivier, vindt Parmessar dat de Nationale Assemblee feitelijk eerst daarover geïnformeerd moest worden. Het gaat om de bouw van een brug niet zomaar over een rivier, maar om afspraken die daarover gemaakt worden met een vreemde mogendheid. Daar zou het parlement wel eerst over geïnformeerd moeten worden, vindt de NDP-fractieleider. Temeer het om Guyana gaat waar Suriname een grensgeschil heeft over onder meer het Tigri-gebied, en waarover destijds afspraken waren gemaakt over demilitarisering. Guyana heeft zich nimmer aan die afspraken gehouden.-

SS. 

error: Kopiëren mag niet!