SHP houdt Hindi diploma-uitreiking 

Stichting Suriname Hindi Parishad (SHP) heeft vrijdag 22 maart de Hindi diploma’s uitgereikt aan de geslaagden van het Hindi examens van 2024. 

De Hindi examens worden jaarlijks onder auspiciën van SHP afgenomen in de volgende niveaus: Prathamá, Madhyamá, Uttamá, Praveshiká, Paricay en Kovid. Dit jaar hebben 178 studenten deelgenomen, waarvan 156 het Hindi examen succesvol hebben afgerond. 

De best geslaagden landelijk in 2024 zijn Thakoordial Mala Devi (Prathamá), Gajapersad Siema (Madhyamá), Rigpal Shweta (Uttamá), Hewanchal Asthia (Praveshiká), Kalpoe Aartie en Firtoe Sangita (Paricay) en Gopal Suresh (Kovid).

Verschillende sprekers hebben in hun speech de studenten, leraren en ouders gefeliciteerd met het behaalde resultaat.  Mevrouw Sumintra Patandin-Gangaram Panday, Hindi lerares, stimuleerde de aanwezigen, in het bijzonder de grootouders, om de Hindi taal verder te promoten door thuis Hindi te praten met de kleinkinderen. 

De voorzitter van de examencommissie, de heer Kishan Firtoe, presenteerde de statistieken. Hij gaf aan dat de Corona-pandemie ervoor heeft gezorgd dat de activiteiten op de Hindischolen in Suriname een terugval hebben gemaakt en dat SHP druk bezig is om het aantal Hindi scholen landelijk uit te breiden.

Mevrouw Reshma Mangre, VHP-Assembleelid, sprak vol lof over de Hindi leraren, die hun tijd uittrekken om de studenten Hindi onderwijs aan te bieden. Zij bedankte ook de ouders die hun kinderen in de gelegenheid stellen om de Hindi taal te leren. Zij legde ook het verband uit tussen de moedertaal Hindi, de identiteit en de cultuur. Namens mevrouw Mangre mocht elke bestgeslaagde een geldprijs in ontvangst nemen.

Mevrouw Laila Lalaram-Hardwarsing, sprak namens de voorzitter van SHP, Satjanand Pramsoekh, en benadrukte dat SHP mag terugblikken op een succesvolle avond en sprak de hoop uit dat ook de komende jaren er voldoende belangstelling zal zijn om Hindi te willen leren. 

error: Kopiëren mag niet!