1 leven van Israël is vooralsnog 20 Palestijnse levens waard 

Nederland medeplichtig aan dood duizenden kinderen Palestina

Eindelijk is er na ongeveer 34.000 doden in Palestina, een staakt het vuren opgedragen aan Israël vanuit de VN Veiligheidsraad. Dat is van korte duur, tot 10 april. Daarna kan en mag Israël doorgaan met zijn programma van bombardementen en liquidaties. Velen vroegen zich af wanneer het staakt het vuren aan Israël uiteindelijk zou worden opgedrongen. De USA heeft zo een staakt het vuren altijd geblokkeerd door of tegen VN-resoluties te stemmen of die zelf voor te stellen en zodanig te formuleren dat anderen het er niet mee eens zouden zijn. 

Nu is er een resolutie afkomstig van een van de landen en de USA heeft niet tegen gestemd, maar zich onthouden van stemming. De USA heeft haar vetorecht dus niet gebruikt. Een geplande reis van de president van Israël naar zijn ambtsgenoot in de USA gaat niet meer door sinds de USA niet tegen een staakt-het-vuren heeft gestemd. De missie zou als bedoeling hebben om meer wapens te kunnen kopen van de USA. 

Er zijn in een aanval door de bevrijdingsbeweging Hamas op Israël zo’n 1.700 personen gedood en een aantal ontvoerd op 7 oktober 2023. Het gevolg was een vergeldingsactie gericht zogenaamd om Hamas uit te roeien. Hamas uitroeien is echter een onmogelijke zaak, omdat in iedere Palestijn er ontevredenheid is over de verdergaande bezetting en kolonisatie van Palestina door Israël. Het is dan mogelijk dat je op een moment iedereen van Hamas doodt en hun gebouwen en bezittingen vernietigt, maar wat doe je met de kinderen en de jongeren die hebben gezien hoe hun hele families zijn vermoord…en hoe hun land steeds is ingepikt?

De enige manier om bewegingen als Hamas te vernietigen is een genocide van iedereen die enigszins met de beweging participeert en vrij gemakkelijk actief lid van de beweging kan worden. Dat betekent dat men eigenlijk een hele bevolking moet uitroeien of een gebied moet zuiveren van deze personen. En dat was eigenlijk de missie van Israël, ze wilde het afmaken. 

Er zijn in het begin van de oorlog ook uitspraken gedaan over een geplande uitvoering van genocide en die uitvoering was ingezet. Er is nu een rechtszaak gaande bij het Internationaal Strafhof in Den haag die jaren zal duren. 

Wij vinden dat de landen, die wapens hebben geleverd aan het Israelisch leger om onschuldige burgers te doden en de beelden zijn er vanaf oktober, ook veroordeeld moeten worden. De landen die wetende dat vrouwen, kinderen en ouderen worden vermoord en hospitalen en scholen worden gebombardeerd zijn schuldig aan de poging tot genocide. Dat zijn de USA (69%), Duitsland (30%), Engeland, Italië, Canada en Nederland. Nederland leverde meer onderdelen en technologie, maar zonder deze is het moeilijk om een oorlog te voeren. Nederland is dus mede verantwoordelijk voor het vermoorden van duizenden onschuldige kinderen in Palestina. 

Recent is in het nieuws gekomen dat Netanyahu vastgelegd is bij het geven van instructies om een bepaald beeld te schetsen van de Hamas aanval met horrorverhalen om de publieke opinie aan zijn zijde te krijgen. De USA heeft een staakt-het-vuren altijd geblokkeerd, omdat Israël volgens haar het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Intussen kwamen er steeds beelden op van burgers die werden opgejaagd en aangevallen. Recent zijn er weer beelden opgedoken van 4 ongewapende Palestijnse mannen die na elkaar met precisieaanvallen zijn gedood. 

Er is voorspeld door insiders dat de oorlog in Palestina zal eindigen wanneer de USA dat bepaalt. Het was duidelijk dat de USA dat op een  gegeven moment zou doen, maar de vraag was dan wanneer, dus na hoeveel duizend doden. Er was een vermoeden, omdat het aantal van 10 maal was overschreden, dat dit zou gebeuren als het aantal van 20 maal het aantal doden bij Israël, zal zijn bereikt. Dat is dus nu wel gebeurd. De USA heeft aan Israël de ruimte gegeven om zijn toorn te laten nederdalen op het Palestijnse volk door genoeg mensen te laten offeren en voldoende bloed te laten vloeien. De USA is dus niet onredelijk geweest naar Israël en dit land de kans gegeven om wraak te nemen. 

Het doel van Israel was om Hamas te vernietigen, maar dat is alleen te bereiken met een volbrachte genocide. Het vechten moet nu stoppen en krijgsgevangenen moeten worden uitgewisseld. De vraag is hoe verder in Palestina. Wij voorspellen dat er op de middellange termijn door het beleid van de USA, er geen vrede zal zijn in het Midden-Oosten. Palestijnen die voor een groot deel de islamitische religie belijden, kijken anders aan tegen de dood. Het zich verdedigen tegen onrecht is meer een religieuze plicht. Het verzet tegen verdergaande bezetting en vernedering zal doorgaan totdat Palestina als een soevereine staat zal zijn erkend. De 34.000 doden die vanaf oktober 2023 tot maart 2025 zijn gevallen en daargelaten de vernielingen die zijn aangericht aan de Palestijnse infrastructuur, zullen de weg naar vrede verder bemoeilijken. 

Er is niet alleen op het collectieve niveau, maar ook op het individuele niveau veel leed aangericht. Het individuele niveau staat los van staatsrechtelijke ontwikkelingen en dus of er ooit een soevereine natie Palestina komt. Met de groter geworden dreiging heeft Israël een heel slimme zet gespeeld. 

De noodzaak voor een bijdrage van de USA met wapens en militair materiaal is alleen maar groter geworden. Israël zal zich in de komende periode meer dan voorheen rekenen op de ondersteuning van de USA. Met hulp van de USA zal Israël geïsoleerde aanvallen blijven uitvoeren op Palestina. 

Hamas en Hezbollah kunnen even stil zitten om deze oorlog voorbij te laten gaan, maar de verdergaande kolonisatie en land inpikken door Israël en vernederingen vanuit Israël zullen maken dat er weer gewapend verzet zal komen. De noodzaak is hier voor een blijvende oplossing, maar de grootste sta in de weg is de onvoorwaardelijke steun van de USA aan Israël en dat de Palestijnen alleen staan in hun strijd, en soms is dat ook door hun eigen schuld.                

error: Kopiëren mag niet!