BEP Paghwa boodschap

Maandag 25 maart wordt het Holi-paghwa herdacht. Ook in ons geliefd land wordt dit feest spontaan en uitbundig gevierd. Deze bijzondere dag wordt niet alleen meer in huiselijke sfeer herdacht, dit feest groeit uit tot een nationaal feest. Overigens symboliseert Holi de overwinning van het Goede op het Kwade. Holi bindt, verdiept, bouwt op en verbroedert.

Ongetwijfeld kunnen wij zeggen dat de geest die Holi ademt ingedrienten zijn van morele waarden en positieve karakter eigenschappen. So bun goede en gezonde gewoonte, of deugdzaam gedrag. Hierbij denken wij aan liefde, vreugde, hoop, eerlijkheid, verbondenheid, gelijkwaardigheid, tolerantie, rechtvaardigheid, transparantie en verantwoording. De Holiviering is een uitstekende dag om wederzijdse erkenning en waardering tot uiting te brengen.  

De naakte waarheid is dat wij deze byzondere dag moeten beleven en doorbrengen in een klimaat waar land en volk gebukt gaan onder ernstige gebrekkige, pijnlijke en zorgwekkende ontwikkelingen en uitdagingen. Burgers worden niet geinspireerd om bijvoorbeeld corruptie, misdaad en belastingontduiking niet langer te toloreren. Sterker nog, moet de samenleving enorme offers brengen. De portomonnee van de gemiddelde burger wordt nog steeds genadeloos leeg gehaald. Al geruime tijd krijgt iedereen te maken met hogere prijzen, niet te noemen de opkomende energie tarieven, waarmee de hele samenleving te maken heeft. Net als in andere sectoren werkt dat door in de gezondheidszorg, huisvesting, mobiliteit en transport, onderwijs, veiligheid alsook bij het halen van boodschappen. 

De regering legt een houding aan de dag, een bestuurscultuur welke in vele opzichten op gespannen voet leeft met goede en gezonde deugd. Ter illustratie blijkt steeds meer en meer dat slechts één zijde van de ontwikkelingen wordt gepropageerd en bejubeld, in deze het rapportcijfer van het IMF programma, met “zogenaamde” uitmuntende beoordeling op het gebied van monetaire reserves, rente niveau, schuldherschikking en geldinflatie. Er wordt nauwelijks gesproken over leefbaarheid en veiligheid, so bun uitkomsten van het beleid die wij kunnen brengen onder de noemer van reele en politiek-bestuurlijke effecten. Te denken valt hierbij aan de gebrekkige en onacceptabele bestuurscultuur, produktie en produktiviteitsontwikkelingen, consumentenvertrouwen, ondernemersvertrouwen, belastingontduiking, werkloosheid, milieuvernietiging, misdaad, corruptie en het toenemende koopkrachtverlies. Kortom staat het enthousiasme van de regering in schril contrast tot de vele mistanden en malaise in het land.

De crisis beperkt zich niet alleen tot de reële economie. Het land is letterlijk in de ban van onheil. Angst, vrees, onzekerheid, onveilig gevoel, kwaadsprekerij, intolerantie, wantrouwen en ongelijkheid nemen toe. Wij leven niet meer in harmonie met de natuur, zorgeloosheid van kinderen wordt hen ontnomen, senioren die zich eenzaam en ongewaardeerd voelen. Protestactievrees en -moeheid wordt bij de samenleving geconstateerd. Het gemis van een echte en sterke dialoog tussen een sterke overheid, sterke vakbeweging en sterk bedrijfsleven, die elkaar positief beinvloeden is voelbaar, meetbaar en zichtbaar. 

Er is dringend een stabiele regering nodig, die uitstraalt in competentie, moed, durf, verantwoordelijkheid, geloofwaardigheid en vaderlandsliefde. De regering Santokhi – Brunswijk heeft nog amper 13 maanden. Wij roepen dit kabinet op gedurende de resterende zittingsperiode het rechte en juiste pad te betreden en te bewandelen. De overwinning van het Goede op het Kwade is gestoeld op deugdzaambeleid dat weerstand biedt tegen alles wat afbreuk doet aan het menselijk leven. 

Aan u allen wensen wij een ‘Shubh Holi toe. 

Dhr. R. Asabina

Voorzitter BEP

error: Kopiëren mag niet!