VHP: hoop en kracht halen uit de spirituele boodschap van Holi

Het Holi-feest is een nieuwjaarsfeest met een universeel karakter. De viering beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst. In ons land vieren wij met z’n allen Holi mee, ongeacht ras, kleur en godsdienst. De VHP, als politieke organisatie, geeft aan alle Surinamers mee om hoop en kracht te halen uit de spirituele boodschap van Holi. Laten we streven naar het hogere, waardoor het leven waard gemaakt wordt om geleefd te worden. 

Het woord Holi wordt ook gebruikt als metafoor voor het afbranden of in as veranderen, meestal iets dat slecht of ongewenst is. Het verbranden was altijd een daad van bescherming of een impuls van woede. Holika, die het kwade symboliseert in de vorm van dwalingen, kwade gedachten en gewoonten, wordt symbolisch verbrand. De moraal van alle verhalen die met de verbranding van Holika te maken hebben, gaan over de uiteindelijke overwinning van het goede over het kwade. 

De Holika verbranding is waar de brandstapel op openbare plekken wordt aangestoken. Terwijl ‘VUUR’ de metafoor is voor zuivering, het afbranden van het niet-essentiële en het achterlaten van de essentie van het goede, is ‘KLEUR’ een gebed voor het levendige, vitale, vreugdevolle nieuwe begin dat ons door de wisselvalligheden van het nieuwe jaar heen zal loodsen. Met deze Holika verbranding wordt alle negatieve energie bestreden en afgeweerd, indachtig het eerste couplet van ons volkslied “Al wat goed is te betrachten, Dat geeft aan ons land waardij”.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat Holi met zijn talloze kleuren de weerspiegeling is van de Surinaamse bromtji djari en het multiculturele erfgoed. Het Holi-festival is een tijd voor familie en vrienden om bijéén te komen en zich te verheugen in de geest van eenheid, broederschap en genegenheid. Dit festival draagt ertoe bij om het geloof in de gekoesterde nationale waarden te versterken. Laten wij daarom als Surinamers er naar  streven om onze vriendschapsbanden te versterken om zodoende onze samenleving bij elkaar te houden. 

Op dit moment gaan wij als land door een transitie periode. Er is de afgelopen jaren door de regering onder leiding van president Santokhi, heel veel gedaan om te economische achteruitgang te remmen en het leefklimaat te verbeteren. En vandaag de dag gloort er weer hoop voor de mensen. De VHP is ervan overtuigd dat dit kleurrijke festival de barrières zal doorbreken die mensen verdelen en iedereen zal verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart, vrede, vooruitgang, harmonie en vreugde. 

We hebben ook het kwade in de gemeenschap, zoals criminaliteit, corruptie, en zelfverrijking ten koste van onze gemeenschap. Het kwade manifesteert zich ook op het individuele vlak, zoals onderlinge twist, discriminatie, afgunst, haat en nijd. Al deze negatieve zaken en alle negatieve energie gaan we verbranden op de avond voor Holiviering, bij de Holika-verbranding. 

De VHP wenst de gehele Surinaamse samenleving een Shubh holi toe.

VHP

error: Kopiëren mag niet!