Universiteitsbibliotheek viert 40-jarig bestaan met donatie kinderboeken aan scholen

De Universiteitsbibliotheek (UB), die haar 40-jarig jubileum viert, heeft aangekondigd kinder- en literatuurboeken te schenken aan verschillende scholen. Deze geste is een onderdeel van hun jubileumvieringen en onderstreept het belang van lezen en educatie.

De directrice van de universiteitsbibliotheek, mw. Tanya Sitaram,  verduidelijkte dat de keuze voor de geschonken boeken gebaseerd is op de wens om luchtige kinderboeken met illustraties aan te bieden die kinderen leuk zouden vinden. Deze boeken zijn afkomstig van dhr. Berend Eilders uit Lelystad, Nederland, een grote “Vriend van de UB” , die regelmatig  literatuur-, wetenschappelijke en studieboeken doneert.

Naast deze schenkingen zal de bibliotheek ook een aantal literatuurboeken en romans schenken aan enkele VOJ- en VOS-scholen om het lezen onder studenten te bevorderen. Deze boeken zijn voornamelijk afkomstig uit de Penguin-reeks, die wordt aanbevolen voor de jeugd om hun spraak, woordenschat, en kennis van zinsconstructies te verbeteren. De Penguin-boeken staan vaak op de literatuurlijsten van de middelbare scholen.

De directrice benadrukte dat, hoewel de universiteitsbibliotheek een uitgebreide collectie Surinaamse boeken heeft, het niet de nationale bibliotheek van Suriname is en dus niet  c.q. nog niet betrokken is bij een collectie of selectieprofiel van boeken voor de schoolbibliotheken. Dit beleid wordt onder de hoede van het ministerie van Onderwijs gesteld. De bibliotheek streeft ernaar om als ‘moederbibliotheek’ te fungeren door haar kennis en bronnen te delen, maar erkent dat elke instelling haar eigen criteria en beleid hanteert.

In het kader van het 40-jarig bestaan organiseerde de universiteitsbibliotheek de afgelopen twee jaren verschillende educatieve activiteiten zoals lezingen en boekenverkopen. Bij de book sales bieden zij gratis boeken aan; verder boeken en tijdschriften tegen bijna weggeefprijzen om kennisdeling onder studenten te faciliteren. Nieuwe boeken/recente publicaties zijn over het algemeen prijzig, dus hoop de bibliotheek op deze manier een bijdrage te leveren. Deze activiteit benadrukt het belang van toegankelijkheid van boeken voor iedereen, ongeacht de financiële situatie.

Voor meer informatie over de activiteiten en werkprocessen wordt verwezen naar de website ub.uvs.edu en de Facebook pagina Library University of Suriname.

error: Kopiëren mag niet!