Eenheid in verscheidenheid

De geest en de zintuigen worden dan op een natuurlijke wijze gebruikt om de Schepper in alle liefde te dienen. Hoewel religies verschillen in rituelen, dogma’s en praktijken, delen ze vaak fundamentele principes die universeel zijn. Liefde voor God, compassie, rechtvaardigheid, vergeving, naastenliefde en respect worden bijvoorbeeld in bijna alle religies benadrukt. Het is vanuit deze universele fundamentele principes dat we meer moeten verschuiven naar een spirituele democratie. 

We bevinden ons momenteel in de Ramadan periode wat wordt beschouwd als een heilige periode voor moslims over de hele wereld. Het is een tijd van vasten, bezinning, gebed en liefdadigheid. Ramadan herinnert gelovigen aan het belang van zelfbeheersing, naastenliefde en spiritualiteit. Niet lang na de Ramadan periode zullen Pasen en Navratri worden gevierd die beiden voortvloeien uit respectievelijk het Christendom en het Hindoeïsme. Religies hebben altijd een centrale rol gespeeld in het menselijk bestaan, waarbij het mensen verbindt door gedeelde overtuigingen, waarden en tradities. Ware religie betekent eigenlijk niets anders dan zuivere liefde ontwikkelen voor God oftewel de Absolute Waarheid.

Een spirituele democratie is een concept waarbij spirituele principes of waarden worden geïntegreerd in het kader van democratisch bestuur. Bij de besluitvormingsprocessen wordt er ook rekening gehouden met de spirituele of ethische dimensies naast de normale politieke en juridische overwegingen. Zo een democratie benadrukt de inclusiviteit en respect voor diverse perspectieven, overtuigingen en waarden. Het erkent de heiligheid en onderlinge verbondenheid van alle levende wezens en bevordert dialoog en samenwerking tussen verschillende groepen. Ware maatschappelijke verandering begint met individuele innerlijke transformatie.

Een spirituele democratie moedigt spirituele groei, zelfbewustzijn en de ontwikkeling van kwaliteiten zoals mededogen, empathie en mindfulness aan. Het pleit voor bestuur dat wordt geleid door ethische principes, zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid, mededogen en milieubeheer. Besluitvormers worden aangemoedigd om het welzijn van alle burgers en toekomstige generaties in overweging te nemen. In plaats van zich uitsluitend te richten op materiële of economische factoren, hanteert een spirituele democratie een holistische benadering van bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge verbondenheid van sociale, milieu gerelateerde en spirituele dimensies. Het bevordert actieve deelname en empowerment van burgers in besluitvormingsprocessen. Dit kan mechanismen omvatten zoals gemeenschapsbetrokkenheid en gedecentraliseerde besluitvorming. 

Eenheid in verscheidenheid is een ideaal dat niet alleen streeft naar co-existentie, maar ook naar samenwerking en synergie tussen mensen van verschillende achtergronden. Door diversiteit te omarmen en te vieren, kunnen we een samenleving creëren die rijker is aan cultuur, innovatie en menselijke verbondenheid. Het is door onze verschillen te omarmen dat we echt kunnen gedijen als een mondiale gemeenschap, verenigd in ons streven naar vrede, rechtvaardigheid en welvaart voor allen.

Het wordt tijd dat we werkelijk de eenheid in verscheidenheid en nog belangrijker de verscheidenheid in eenheid goed laten doordringen in onze geest en hart.

Moge de heilige periodes een tijd van vrede, liefde en harmonie brengen voor onze samenleving. Mogen we de gelegenheid benutten om elkaar te verbinden, ongeacht onze religieuze overtuigingen, en samen streven naar compassie, begrip en vergevingsgezindheid. Laten we deze momenten van reflectie keer op keer gebruiken om te blijven groeien als individuen om zo een prachtig Suriname van wederzijds respect, solidariteit en vreugde achter te laten voor de komende generaties. We dienen uiteindelijk allemaal die ene en zelfde God.

Reguillo Hira

error: Kopiëren mag niet!