Drugsgebruik

Ook Duitsland is overstag gegaan, men wil de wietteelt en het gebruik ervan legaliseren. Hoewel landen elke dag strijd leveren tegen drugs, is dit kwaad hard op weg om de oorlog te winnen. Het journaal verhaalt de ene drugsvangst na de andere en toch lijkt het wel alsof er wordt gedweild met de kraan open.

Men geeft de drugsbaronnen de schuld, maar die voorzien slechts in de behoefte van mensen. Als er niet zo’n enorme behoefte was aan drugs, zou men dat spul aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Dus zijn wij mensen er debet aan dat dit kwaad de gezonde mens vernietigt.

Mensen worden steeds vindingrijker om dat spul aan de man te brengen.                        Opvallend is dat niet alleen de groten der aarde drugs produceren, maar ook het gewone volk duikt steeds meer de criminele wereld in. In de woonwijken worden er vaak drugslaboratoria ontdekt, die maar al te vaak explosies en brand veroorzaken.

Het lijkt alsof regeringen moegestreden zijn en daarom wetten maken om de wietteelt en het gebruik daarvan te legaliseren. Kortom men geeft uiteindelijk toe aan de behoeften van het volk.

De vraag is, beseft men wel wat dit betekent voor een land?                                              Er wordt zo langzamerhand een samenleving gecreëerd waarin mensen het heel normaal vinden om high rond te lopen, mensen schijnen steeds meer verdovingsmiddelen nodig te hebben om te kunnen functioneren. Het aantal mensen dat psychische hulp nodig heeft groeit, er zijn lange wachtlijsten, vooral onder de jongeren. Dit kost de staat handenvol geld. De ziekenfondsen kunnen deze zware financiële last niet aan.

Meer drugs in omloop betekent meer verslaafden, meer criminaliteit, meer jeugdproblematiek, meer geweld, meer liquidaties en meer geld voor hulp nodig. Willen we echt zo’n wereld achterlaten voor ons nageslacht? 

De wereld verandert, men hunkert steeds meer naar het snelle geld. Sommige mensen kunnen het huidige levenstempo aan, maar velen gaan er onder door en proberen met verdovende middelen aan de stress en de wreedheid van de wereld te ontsnappen.  Het lukt de mensen heel gemakkelijk om de realiteit te ontvluchten, maar de weg terug lukt vaak niet. 

De hersenen gaan zich aan dat middel aanpassen, waardoor de behoefte ernaar steeds groter wordt, met verslaving als gevolg. Stoppen betekent, vechten tegen  ontwenningsverschijnselen en dat lukt vaak niet, dus wordt er steeds weer naar middelen gegrepen om zich te verdoven.                                                                            

Bij verslaving kunnen persoonlijke en genetische factoren een grote rol spelen. Druggebruik kan bij de één een sterker en positiever effect opleveren dan bij de ander. Het beloningscentrum in de hersenen (het centrum dat ervoor zorgt dat iemand zich lekker voelt) functioneert niet bij iedereen hetzelfde. Na gebruik van drugs kan het beloningscentrum in verschillende mate geprikkeld worden. Dit kan bij de één een extremer effect opleveren dan bij de ander. Dit is deels genetisch bepaald. Personen die een positief effect ervaren zullen eerder geneigd zijn om met drugs door te gaan dan personen bij wie dit effect minder is.

De hamvraag is, waarom hebben mensen behoefte aan middelen die hen de werkelijkheid laten vergeten? Waarom denken mensen dat ze met behulp van drugs aan de realiteit kunnen ontsnappen? Waarom grijpt men naar pillen die  energie geven of oppeppen?

Het is niet de cocaïne of heroïne die mensen verslaafd maakt, het is de behoefte om aan de harde realiteit te ontsnappen.

Beste mensen we kunnen niet aan de wereld ontsnappen omdat we de wereld met ons meedragen, waar we ook gaan, net een schildpad met een schild op zijn rug.  De wereld kan alleen veranderen door ons gedrag. Leven is niet afwachten tot de storm voorbij is maar leren dansen in de regen.

Landen proberen wanhopig om het fatsoen in de bovenwereld te handhaven. Echter, al hun pogingen is vechten tegen de bierkaai. De onderwereld heeft zich duidelijk al vermengd met de bovenwereld. Illegale activiteiten zijn bijna niet meer uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten als transport, opslag, financiën, huisvesting, vergunningen. Criminelen tasten steeds meer het legale systeem aan. Ambtenaren van wiens integriteit men verzekerd moet zijn, gaan overstag richting criminelen. De zucht naar het grote geld is sterker dan integriteit. 

Landen zoeken de oplossing in zwaardere straffen en ‘t inzetten van meer en betere controleapparatuur. Het zijn echter niet die problemen en lasten die een land kapot maken, maar de manier waarop men met die problemen omgaat. Toegeven aan de behoefte van mensen om wiet en marihuana te legaliseren, is niet de goede oplossing. Beter is om de druk en stress uit de samenleving weg te halen zodat er weer rust en tevredenheid is en mensen er geen behoefte meer aan hebben om de werkelijkheid te ontvluchten. Geen gebruikers betekent geen productie, geen verkoop dus een gezonde samenleving. 

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.” (Abraham Lincoln)

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!