Onthulling van controversiële benoeming bij GLIS: Een blik op integriteit en verantwoordelijkheid

Vol trots presenteerde president Santokhi onlangs tot grote ontsteltenis van velen zijn nieuwe directeur die hij heeft beëdigd bij het Management instituut GLIS. Bij al de mooie verhalen die hij ophing over hoe geweldig alles daar nu zal gaan lopen, verzuimde hij, hopelijk niet doelbewust, datgene te vertellen wat het meest belangrijk is en wat het allermeest van belang was om te weten, namelijk op basis van welke gronden uitgerekend deze persoon is geselecteerd voor deze hoge functie. Wat zijn de kwaliteiten of het CV van deze meneer en bovenal, heeft de hoognodige background check plaatsgevonden naar de integriteit en betrouwbaarheid van de kandidaat voor directeur van GLIS, die aan de hoogste eisen van integriteit moet voldoen voor deze zeer belangrijke en zeer corruptiegevoelige functie?

Indien dat het geval is geweest, is het namelijk ongelooflijk je voor te stellen hoe uitgerekend deze persoon de toets heeft kunnen doorstaan. Immers, daarbij zou zeker zijn gebleken dat vanaf 2017 een diepgaand strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar zijn functioneren als hypotheekbewaarder, wat leidde tot zijn ontslag op 31 mei 2019 vanwege ernstig plichtsverzuim en manipulaties met erfpachtspapieren, betalingen van onrechtmatig lage tarieven voor zegelrechten en daarmee verregaande benadeling van de staat. Ook bestond sterk het vermoeden dat er binnen de Bewaarderij een levendige handel in onroerende goederen plaatsvond waar hij mogelijk aan deelnam, aangezien de bewaarder de bevoegdheid heeft om zelf zijn eigen overdrachtskosten te bepalen.

Betrokkene heeft enorme belangen in de vastgoedsector die hij nu in deze positie zal moeten controleren, diensten verlenen, etc., waardoor van een onafhankelijk, onpartijdig en belangeloos functioneren mogelijk moeilijk sprake zal kunnen zijn, gezien zijn vele eigen privé belangen en actieve deelname in de vastgoedsector. In feite is dit een positie waarin “de poes wordt gezet om op de melk te gaan letten”. 

Volgens Starnieuws van 14 juni 2019 staat: “Met het ontslag van Ricardo Vreden, bewaarder verbonden aan het Management Instituut GLIS, blijkt deze kwestie niet van de baan te zijn. Vreden heeft meer dan 65 eenmansstichtingen op zijn naam staan, die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Starnieuws verneemt dat er een onderzoek gaande is naar betaling van willekeurige tarieven voor zegelrechten, een bevoegdheid die Vreden ontleende aan de Zegelwet.”

Ook het dagblad DWT vermeldde dat het feit “dat Vreden ook zesenzestig eenmansstichtingen heeft opgericht die zich bezighouden met grondzaken belangenverstrengeling suggereert. Bij een verkavelingsproject dat Vreden zou hebben uitgevoerd, zouden ook geen overdrachtskosten zijn betaald aan de Staat”.

Hopelijk zal het staatshoofd zijn bevindingen omtrent deze zaken alsnog uit de doeken doen voor de gemeenschap en ons uitleggen waarom uitgerekend een persoon die als geen ander ooit zo grootschalig in opspraak is gekomen voor knoeierijen bij GLIS als de beste kandidaat voor de hoogste functie bij dit Integriteitsinstituut is uitgekozen. Hij dient daarbij goed te begrijpen dat hij alle verantwoordelijkheid zal dragen voor eventuele ellende die land en volk zullen moeten doorstaan indien mocht blijken dat hij een slechte keus heeft gemaakt en de belanghebbende burgers nu gewoon “van de wal in de sloot zijn gebracht”.

Ir Dharmvir Mungra

Voorzitter. DNL

error: Kopiëren mag niet!