Wetenschappelijk personeel AdeKUS kiest liever voor functie als deeltijds docent

De voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Shanti Venetiaan, heeft eerder al eens laten weten, dat het wegtrekken van personeel een dringend aandachtspunt is. Volgens Venetiaan is het duidelijk dat men buiten de universiteit veel meer verdient. De verdiensten kunnen soms zelfs drie keer meer zijn als die van de universiteit.

Wegtrekken wetenschappelijk personeel

Net als in andere sectoren waarin personeel het land verlaat voor een baan in de regio of elders, wordt de Anton de Kom Universiteit ook geconfronteerd met het vertrek van wetenschappelijk personeel. “Het vertrek is niet op grote schaal, maar men trekt wel weg naar andere landen in de regio”, zei Shanti Ventiaan over dit vraagstuk. Men kiest verder ook ervoor om zich in te zetten bij een particulier bedrijf in Suriname. 

Wetenschappelijk personeel kiest het liefst voor een functie als deeltijds docent.

“Wat nu wel gebeurt, is dat docenten zich al deeltijds docenten opgeven bij de verschillende faculteiten”, zei Roy Badal, voorzitter van de Bond VWPU (Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel aan de Universiteit), tevens algemeen docent bij de Natuurkunde opleiding op de universiteit tegen lokale media.

Op elke faculteit zijn er extra taken, docent zijn is immers veel meer dan lesgeven alleen. Deeltijds docenten zijn vaak niet betrokken bij de buitenshuise faculteit activiteiten, behoudens hun primaire rol als deeltijd docent van hun vak, de voltijds docenten nemen de overige taken die er blijven, behalve het lesgeven in hun vak, voor hun rekening en krijgen vaak te kampen met late uitbetaling van uitkeringen. Dat kost deze voltijds docenten veel meer inspanning. 

Vanwege de cultuur die de universiteit heeft, en dat ligt vast in de Collectieve Arbeidsovereenkomst, worden docenten betaald naar een bepaalde maatstaf. Dit zijn onder meer allemaal factoren waarom docenten veranderingen brengen in hun functie en overstappen naar een deeltijdbaan. 

De universiteit heeft een gebrek aan financiële middelen. Dit zorgt ervoor dat docenten geen extra uitkeringen en andere adequate uitkeringen kunnen krijgen. Zelfs betalingen van uitkeringen van voorgaande jaren worden nu in overweging genomen. 

error: Kopiëren mag niet!