Senioren burgers verdienen meer waardering

Senioren burgers verdienen meer waardering, vooral binnen de zorg in Suriname. Recentelijk uitte een senioren burger haar misnoegen over de brutale benadering van een arts. In Suriname zijn de meeste senioren aangesloten bij een zorgverzekeringsmaatschappij, maar vaak krijgen zij niet de optimale service die zij verdienen. Hoewel bij wet is vastgesteld dat iedereen boven zestig jaar recht heeft op een vrije basiszorgverzekering, blijft de optimale zorgverlening meestal achterwege. 

Het is verschrikkelijk dat generaties die jarenlang hard hebben gewerkt voor het land en nu afhankelijk zijn van de steun van de overheid voor een basiszorg, in de volksmond bekend als BAZO-kaart, niet eens kunnen rekenen op deze basisvoorziening. Senioren worden soms zelfs weggestuurd, omdat ze op een ‘verkeerde dag’ komen, aldus een andere burger. Hoewel vergissingen kunnen voorkomen, worden ouderen te vaak op onheuse wijze behandeld en afgesnauwd.

De vraag rijst wie verantwoordelijk is voor deze misstanden: de artsen, verzekeringsmaatschappijen of de regering? Soms ligt het probleem echter niet bij de artsen; late betalingen vanuit de regering en de verzekeringsmaatschappij leiden tot frustraties die zich uiten in ongepaste behandelingen. Desondanks is het essentieel dat zorgverleners en artsen zich bewust zijn van hun daden en hun uitspraken. 

Niemand verdient een onheuse behandeling, vooral niet wanneer ze ziek zijn en hulp nodig hebben. Het is hoog tijd dat er meer respect en waardering wordt getoond voor onze senioren, die een leven lang hebben bijgedragen aan onze samenleving en nu recht hebben op zorg en respect in hun oudere jaren. 

SD

error: Kopiëren mag niet!